22 czerwca 2024

Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania w polskich domach

Blisko połowa osób, które przeprowadzały remont w ubiegłym roku, zwracała uwagę na ekologiczne rozwiązania. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne oraz prośrodowiskowe systemy w budownictwie i wykończeniu wnętrz?

Innowacyjne rozwiązania w budownictwie często mają związek z oszczędnościami, wynikającymi z późniejszej eksploatacji oraz pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Jak pokazują dane z raportu “Jak remontują Polacy” opublikowanego przez serwis Fixly.pl, w 2019 roku aż 41 proc. remontujących zwracało uwagę na aspekt ekologiczny, przeprowadzając renowacje w swoich domach. 

Wyniki z przeprowadzonego badania, zaprezentowane we wspomnianym raporcie pokazują jednak, że nadal niewiele osób korzysta z nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Najpopularniejszym z nich zdecydowanie są energooszczędne sprzęty gospodarstwa domowego, które znajdują się w co drugim domu lub mieszkaniu. Te urządzenia dostępne są już jednak od lat i trudno uznać je za innowacyjne w kontekście budownictwa i remontów. Jak w porównaniu do nich plasują się inne rozwiązania? 

Największe zainteresowanie respondenci wykazują pozyskiwaniem energii słonecznej – aż 59 proc. badanych wyraziło chęć zainstalowania systemu fotowoltaiki bądź kolektorów słonecznych, przy czym w 2019 roku korzystało z nich jedynie 12 proc. osób. Na drugim miejscu (55 proc. wskazań) znalazł się montaż zbiornika, umożliwiającego zbieranie deszczówki. 

Blisko połowa ankietowanych (43 proc) chciałaby posiadać wentylację mechaniczną z rekuperatorem, czyli urządzeniem, które pozwala na odzyskiwanie ciepła z procesu wymiany powietrza. Równocześnie jest to technologia najrzadziej spotykana w polskich domach – używa jej 7 proc. respondentów.

Rozwiązania dotyczące instalacji grzewczych spotykają się z dużym zainteresowaniem Polaków, co wynika z faktu, że pozwalają na realne zmniejszenie comiesięcznych rachunków. Poza wspomnianymi już energią słoneczną i odzyskiem ciepła, 43 proc. badanych wskazuje, że chciałoby wyposażyć się w system inteligentnego sterowania ogrzewaniem. Do posiadania tego typu urządzeń przyznało się 12 proc. ankietowanych. 

Kiedy mowa o systemach smart home, umożliwiających inteligentne zarządzanie domem, to w kręgu zainteresowań Polaków znajdują się również: zdalne sterowanie sprzętami AGD (37 proc.), kamery przekazujące obraz do urządzenia mobilnego (34 proc.) czy inteligentne oświetlenie (32 proc.). 

Więcej danych oraz szczegółowych informacji na ten temat, jak i o remontach w ogóle, można w raporcie dostępnym na https://fixly.pl/jak-remontuja-polacy

(tekst i fot. mat. partnera)