15 lipca 2024

Europejski Dzień Języków w hrubieszowskiej Dwójce

Jak co roku uczniowie kilku klas Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział w warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Języków, zorganizowanych podczas lekcji języka angielskiego z inicjatywy Szkolnego Koła Europejskiego.

Reklamy

 

W trakcie warsztatów dzieci zostały zapoznane z ciekawostkami dotyczącymi różnych języków, a także pracowały nad wykonaniem plakatów propagujących naukę języków obcych. Starsi uczniowie starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania: „Dlaczego uczymy się języków obcych?” oraz „Jak uczymy się języków?”, a także wyszukiwali na stronach internetowych potocznych zwrotów w różnych językach. Swoje plakaty ozdabiali licznymi flagami oraz rysunkami.

Warsztaty miały za zadanie rozpowszechniać oraz zachęcać dzieci do nauki języków poprzez wspólną zabawę, a także szerzyć przesłanki Europejskiego Dnia Języków organizowanego od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

Reklamy

Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy. (źródło: http://edl.ecml.at)

Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Reklamy


Zdjęcia >>

 

Tekst i foto: Patrycja Djabin