15 lipca 2024

Fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok

19 grudnia wojewoda lubelski Wojciech Wilk podpisał rozporządzenie o ograniczeniu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Mocą rozporządzenia wprowadzono zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia. Zakaz obowiązuje do dnia 31 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem 31 grudnia 2014 roku i 1 stycznia 2015 roku.

W tych dniach używanie wyrobów pirotechnicznych może następować jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Reklamy

Rozporządzenie nie obejmuje pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo zajmujące się taką działalnością oraz podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Za złamanie zakazu wprowadzonego drogą rozporządzenia wojewody przewidziana jest kara grzywny.

Reklamy

– Apeluję do mieszkańców województwa o szczególną rozwagę i rozsądek w używaniu popularnych w tym okresie roku petard i fajerwerków. Przy zabawie i rozrywce pamiętajmy o własnym zdrowiu i życiu. Mam nadzieję, że w zbliżającym się okresie świąteczno – noworocznym nie odnotujemy przypadków uszkodzenia ciała spowodowanego przez nierozważne użycie materiałów pirotechnicznych – podkreśla wojewoda lubelski Wojciech Wilk.

 

 

źródło: LUW