Festiwale Młodych Artystów Wojska Polskiego

W dniu 6 maja 2008r. odbył się w Hrubieszowskim Domu Kultury I Dziecięcy Przegląd Piosenki Wojskowej mający na celu popularyzowanie tematyki patriotycznej i wojskowej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Reklamy

Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Garnizonowy z Hrubieszowa przy współpracy z HDK.

Patronat nad imprezą objęli Dowódca JW. 4055 , Pan płk dypl. Piotr Wałęga, Burmistrz Miasta Hrubieszów, Pan Zbigniew Dolecki, Wójt Gminy Hrubieszów, Pan Jan Mołodecki.

Reklamy

Komisja konkursowa po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiła
nagrodzić:

– w kategorii piosenkarz – solista: Agnieszkę Szwanc (akompaniator: Artur Prażak)- uczniowie Zespołu Szkół nr 3, reprezentujący Klub Garnizonowy w Hrubieszowie;
– w kategorii duety wokalne: Duet DIA-GO (Diana Głowacz, Małgorzata Bielecka) z Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie;

Ponadto wyróżnienia przyznano Duetowi-Klaudia Kurzyńska, Michał Gumiela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie oraz Tomaszowi Mazurowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie (wyróżnienie
specjalne za prezentację artystyczną dotyczącą historii współczesności Wojsk Lądowych oraz rocznic obchodzonych w 2008r.)

Paszporty artystyczne z nominacją do udziału w Konkursie Scenicznej Twórczości Dziecięcej Śląskiego Okręgu Wojskowego w Wędrzynie otrzymali laureaci pierwszych miejsc: Agnieszka Szwanc i Duet DIA-GO.

Konkurs w Wędrzynie odbył się w dniach 14-16 V 2008r.

Decyzją rady artystycznej w/w konkursu Agnieszka Szwanc i akompaniujący jej Artur Prażak zostali laureatami Konkursu Scenicznej Twórczości Dziecięcej na szczeblu Śląskiego Okręgu Wojskowego, otrzymując jednocześnie nominację do udziału w Finale centralnym X Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego.

***

W dniach 30 V-02 VI 2008r. odbył się w Grudziądzu-stolicy Kawalerii Polskiej X Festiwal Twórczości Dziecięcej WP.

Impreza zrealizowana została na zlecenie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Żołnierza Polskiego i Klub Garnizonowy w Grudziądzu we współpracy z Centrum Kultury TEATR.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął gen. broni Waldemar Skrzypczak.

Festiwal podsumowuje całoroczną pracę twórczą dzieci i młodzieży w wojskowych ośrodkach kultury na terenie całego kraju i choć ma charakter konkursowy, to jest przede wszystkim artystycznym i warsztatowym spotkaniem wszystkich laureatów eliminacji w okręgach i rodzajach Sił Zbrojnych RP.

Reprezentanci Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie, Agnieszka Szwanc – solistka i Artur Prażak – akompaniator zostali laureatami X Festiwal Twórczości Dziecięcej WP, dostarczając publiczności niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Do konkursów na wszystkich trzech szczeblach zostali przygotowani przez Panią Iwonę Szwanc.

Anna Jasińska
Klub Garnizonowy w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>