17 lipca 2024

Festyn charytatywny „Rowerowe dobro dla Zuzi” – zebrano 12 257,06 zł. Ksiądz Witek w Studio Raban TVP

9 września na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się charytatywny festyn, w trakcie którego przeprowadzono zbiórkę publiczną „Rowerowe dobro dla Zuzi”.

Reklamy

 

W dniu 9.09.2018 r. na terenie miasta Hrubieszowa – Stadion, ul. Ciesielczuka 2 odbyła się zbiórka publiczna pn. „Rowerowe dobro dla Zuzi” na rzecz chorej na mózgowe porażenie dziecięce rocznej Zuzanny Urbaniak. Cel zbiórki to rehabilitacja i leczenie Zuzi.

Zbiórka została zorganizowana na podstawie zezwolenia nr 385/2016/2474/OR, wydanego przez Fundację Słoneczko z siedzibą w Stawnicy 33A, 77-400 Złotów. Zbiórka była przeprowadzona na mocy decyzji MAiC z dnia 03.07.2016 r. numer 2016/24/O74/OR, zezwalającej na organizację zbiórki publicznej przez Fundację Słoneczko.

Reklamy

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 12 257,06 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 06/100), w tym 0,2 euro. Forma zbiórki w postaci puszki kwestarskiej.

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiórki:

Reklamy

Ewa Obszyńska,

Wioletta Pietrusiewicz,

Agnieszka Zdun

 

 

Ksiądz Witek w Studio Raban TVP:


 

 


 

Zobacz też:

Hrubieszów: Festyn charytatywny Rowerowe Dobro – Epilog 

Gramy Dla Zuzi – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Z księdzem na Gibraltar: Jak kupić książkę?