22 maja 2024

Fundusz inwestycyjny – co to jest?

Jeśli zastanawiamy się nad tym, czy zacząć inwestować, musimy dowiedzieć się kilku rzeczy. Jedną z nich, być może najważniejszą, jest odpowiedź na pytanie o to, czym są fundusze inwestycyjne.

 

Nie ma głupich pytań – głosi stare porzekadło. Pytać należy o wszystko, zwłaszcza gdy stawką są nasze pieniądze. Każdy kto interesuje się tematyką inwestowania pieniędzy powinien zadać takie pytanie doradcy, ponieważ dojrzałe inwestycje rodzą się z wiedzy i spokoju. Odpowiednia znajomość funkcjonowania rynku, trendów oraz produktów jest podstawowym i niezbędnym czynnikiem odpowiedniego dopasowania rozwiązania finansowego do naszych zamiarów i celów.

Pytając o funkcjonowanie rynku funduszy w Polsce musimy pamiętać o jego kluczowych, z punktu widzenia inwestora, aspektach: bezpieczeństwie oraz skuteczności inwestowania.

Co to są fundusze inwestycyjne? To oddzielne osoby prawne, które tworzą Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Sam fundusz to nic innego jak odpowiednio zabezpieczone prawnie opakowanie dla pieniędzy inwestorów, w tym również Twoich pieniędzy. Nad bezpieczeństwem środków dba szereg instytucji: bank depozytariusz, agent transferowy oraz komisja nadzoru finansowego.

Jak działa fundusz inwestycyjny? W tym kontekście najbardziej interesująca jest kwestia skuteczności inwestowania. Ile zarobisz wpłacając pieniądze na fundusz? Ile możesz stracić? Czy ochronisz swój kapitał? Wszystko zależy od tego, jak wpłacone pieniądze zostaną zainwestowane.

Fundusze dzielimy ze względu na kategorie aktywów, poziom ryzyka lub cel który mają osiągnąć. Wpłacone środki mogą być inwestowane w akcje, obligacje, bony skarbowe, nieruchomości, surowce i wiele innych typów aktywów.

Tak naprawdę możliwości w co inwestować jest bardzo wiele i choć my sami powinniśmy wykazać się pewną wiedzą w tym zakresie, warto również skorzystać z pomocy doradcy lub wsparcia instytucji temu poświęconej. Taka osoba dobierze odpowiednie aktywa, stopień ryzyka i cel inwestycyjny odpowiedni dla naszych potrzeb i zamiarów.

 

 

 

fot. mat. sponsora