25 maja 2024

Hrubieszów: Agenci prześwietlają szefa Rady Miasta

Centralne Biuro Antykorupcyjne ustala, czy radny Eugeniusz Paczała prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku gminy Hrubieszów. Zabrania tego ustawa o gminnym samorządzie. W ubiegłym roku CBA z tego samego powodu zażądało pozbawienia mandatu radnego Reginalda Kawalca.

Przewodniczący Rady Miasta Hrubieszowa Eugeniusz Paczała pracuje w tamtejszym Przedsiębiorstwie Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. Jest kierownikiem Działu Technicznego.


Więcej:

http://kronikatygodnia.pl/agenci-przeswietlaja-szefa-rady-miasta/


źródło: kronikatygodnia.pl