19 czerwca 2024

Fundusze dla Polski – Blogowa mapa przemian

Konkurs

Reklamy

Blogi uczniowskie ukażą zmieniającą się dzięki Funduszom Europejskim Polskę! Fundacja Think! zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian”.

W ramach projektu odbędzie się ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów na poprowadzenie multimedialnego bloga ukazującego rozwój Polski dzięki finansowemu wsparciu
z Funduszy Europejskich. Liczyć się będą posty ukazujące zachodzące zmiany, interesujące materiały audiowizualne, jak również popularność bloga w lokalnej społeczności. Razem z uczniem wygrywa także nauczyciel! Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości niemal 25 tysięcy złotych!

Reklamy

Konkurs na bloga

Reklamy

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Ich zadaniem będzie poprowadzenie przez minimum miesiąc bloga ukazującego wpływ środków unijnych na rozwój ich miejscowości, regionu, Polski. Młodzież, wcielając się w role dziennikarzy
i fotoreporterów, nawiąże współpracę z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi oraz innymi podmiotami, które korzystają ze wsparcia unijnego i zaprezentują w swoim serwisie realizowane
i finansowane ze środków unijnych projekty. Linki do uczniowskich blogów zostaną umieszczone na interaktywnej „Blogowej Mapie Przemian”.

Współczesna młodzież doskonale posługuje się narzędziami cyfrowymi i nieustannie korzysta
z różnych serwisów społecznościowych. Uczniowie chętnie przygotowują filmy, prezentacje, zdjęcia, korzystając z telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych i kamer. Potrafią komunikować się z wykorzystaniem narzędzi blogowych. Zależy nam, by młodzi ludzie łączyli swoje umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami ze zdobywaniem wiedzy i kreowaniem ciekawych zasobów w sieci. Blogi o zmianach, jakie zaszły w Polsce przez ostatnie lata pod wpływem Funduszy Europejskich mogą stać się doskonałą interaktywną kroniką naszych czasów – mówi Dariusz Danilewicz, prezes Fundacji Think!

Termin zgłaszania blogów upływa 6 listopada 2011r. Regulamin konkursu oraz szczegółowe zasady i opis nagród znajdują się w serwisie www.mapaprzemian.pl oraz www.think.org.pl.

Akcja szkolna

Do projektu zostaną zaproszone szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Nauczyciele z 450 placówek otrzymają zestaw scenariuszy zajęć na temat Funduszy Europejskich. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie lekcji, które dostarczą wiedzy i zainspirują młodzież do prowadzenia blogów. Nauczyciele otrzymają certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a w przypadku, gdy blog ich uczniów zostanie nagrodzony lub wyróżniony – również nagrodę pieniężną.

Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji udziela:

Małgorzata Kowalczuk
Fundacja Think!
www.mapaprzemian.pl
http://www.facebook.com/FundacjaThink

tel. 609 084 465
faks: 22 642 22 40
ul. E. Ciołka 12 lok.209
01-402 Warszawa