25 czerwca 2024

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie odznaczeni odznaką Semper Paratus

Zatrzymują pijanych kierowców, udzielają pomocy potrzebującym, ratują ludzkie życie – funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie odznaczeni odznaką Semper Paratus.

Reklamy

 

Odwaga i poświęcenie

Odznaka „Semper Paratus” (łac. Zawsze gotowy) to wyróżnienie przyznawane pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życie lub zdrowia ludzkiego. Pierwsze postanowienie nadania „Semper Paratus” zapadło decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i kapituły odznaczenia w lipcu 2010 roku, w celu nagrodzenia najbardziej zaangażowanych uczestników akcji powodziowej. Wiele interwencji i akcji ratowniczych wymaga od funkcjonariuszy opanowania i wykazania się odpowiednimi umiejętnościami praktycznymi. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, choć skromnie twierdzą, że zrobili tylko to co zrobić należało, niejednokrotnie udowodnili, że zasługują na miano bohatera.

Reklamy

 

Interwencja na zakupach

Jesienią 2013 roku w podczas zakupów Pani Justyna Piwkowska pracownik cywilny Zakładu Karnego w Hrubieszowie jako pierwsza udzieliła pomocy kobiecie, która straciła przytomność. O zainstniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiła odpowiednie służby.

Reklamy

 

Pomógł skazanemu poza jednostką

W dniu 23 marca 2017 r. w czasie wykonywania czynności służbowych na terenie miasta, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Hrubieszowie sierż. sztab. Artur Kaczor – starszy magazynier działu kwatermistrzowskiego zauważył na poboczu jezdni grupę pracowników firmy Powiatowego Zarządu Dróg skupionych nad leżącym na jezdni pracownikiem owej firmy. Funkcjonariusz wspólnie z kierowcą pojazdu ciężarowego zaczął udzielać pierwszej pomocy leżącemu, zakrwawionemu mężczyźnie, do czasu przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Sierż. sztab. Artur Kaczor stwierdził, iż osobą poszkodowaną jest osadzony z tutejszej jednostki, zatrudniony w Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. W związku z powyższym razem z ratownikami funkcjonariusz udał się na Izbę Przyjęć hrubieszowskiego szpitala.

 

Groźny wypadek drogowy

W dniu 30.03.2017 r. w czasie wolnym od służby jadąc w kierunku Hrubieszowa z miejscowości Teptiuków dwóch funkcjonariuszy działu ochrony tutejszej jednostki -st kpr. Łukasz Łopatiuk i st. sierż. sztab. Ernest Pirogowicz było świadkami wypadku drogowego, w którym brały udział dwa pojazdy. Funkcjonariusze natychmiast, z pełnym zaangażowaniem przystąpili do udzielenia pomocy poszkodowanym. W jednym z pojazdów znajdowała się kobieta wraz z dwójką małych dzieci, które w wyniku wypadku posiadały widoczne rany głowy. Funkcjonariusze udzielili niezbędnej pomocy, pomagając poszkodowanym w opuszczeniu auta. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane stosowne służby. Funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia uczestników wypadku i pojazdów. Ponadto st. sierż. sztab. Ernest Pirogowicz przekazał funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie nagranie całego zdarzenia zarejestrowane przez kamerę w jego samochodzie.

 

Udzielił pomocy na pikniku

St. kpr. Ernest Wołos w dniu 14.05.2017 roku był świadkiem ataku epilepsji w trakcie pikniku „Święto Godności Osoby Niepełnosprawnej”. Wspólnie ze strażnikiem miejskim, w sposób profesjonalny udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej leżącemu mężczyźnie. Wezwany zespół pogotowia ratunkowego po przyjeździe przejął opiekę nad chorym mężczyzną.

 

Zatrzymał pijanego

Sierż. Sebastian Chmiel w dniu 9 października 2018 r. w Chełmie dokonał zatrzymania nietrzeźwego kierowcy samochodu osobowego. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zauważył, że do auta wsiada mężczyzna, od którego wcześniej wyczuł woń alkoholu. Natychmiast poinformował o swoim spostrzeżeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz skutecznie uniemożliwił nietrzeźwemu kierującemu dalszą jazdę poprzez zabranie kluczyków do samochodu.

Sierż. Sebastian Chmiel na co dzień pełni służbę w pionie ochrony hrubieszowskiej jednostki, aktualnie na stanowisku oddziałowego. Funkcjonariusz nie po raz pierwszy wykazał się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. W roku 2012 z własnej inicjatywy i chęci niesienia pomocy zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku kostnego w fundacji DKMS. Dnia 31 grudnia 2015 roku został wytypowany jako dawca dla osoby chorej na białaczkę. W związku z powyższym został poddany licznym badaniom, a gdy dały one pozytywny wynik, został ustalony termin pobrania komórek macierzystych. W dniu 12 maja 2016 roku przeprowadzono pobranie komórek. Po zakończonym zabiegu sierż. Sebastian Chmiel dowiedział się, że był dawcą dla 34 – letniego mężczyzny, obywatela Stanów Zjednoczonych.

 

(Opracowanie: ppor. Adrian Małecki, fot. ZK Hrubieszów)