25 września 2023

Funkcjonariusze ZK w Hrubieszowie z wizytą u młodzieży (ZDJĘCIA)

W dniu 22 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie spotkali się z młodzieżą uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Horodle. Celem spotkania było zainteresowanie licealistów służbą w Naszej formacji, a także przeciwdziałanie postawom prokryminalnym wśród nieletnich oraz profilaktyka narkotykowa.

Reklamy

Postawy patriotyczne

W czasie spotkania uczniowie mogli zapoznać się z historią Służby Więziennej oraz jej zadaniami i strukturą. Po wysłuchaniu prelekcji w tym przedmiocie, uczniom przedstawiono wymagania stawiane kandydatom do służby, a także przywileje i korzyści wynikające z bycia w tej formacji. Licealiści mieli okazję zapoznać się z wykorzystywanymi w służbie jednostkami broni, składnikami uzbrojenia oraz niektórymi środkami przymusu bezpośredniego. Ponadto młodzież miała okazję zobaczyć na własne oczy pracę psa specjalnego, a dzięki przygotowanemu pokazowi, również ocenić na żywo jego wyszkolenie i skuteczność. Młodzież była żywo zainteresowana poruszaną tematyką, zadając przy tym wiele ciekawych pytań.

Reklamy

Profilaktyka

Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki Służby Więziennej mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zjawiska przestępczości wśród nieletnich. Takie spotkania stanowią też dla nas okazję do wskazania młodzieży zalet zgodnego z prawem współżycia społecznego i przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Mamy na celu przedstawienie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać przy wejściu w dorosłość. Wzbudzamy świadomość co do znaczenia w codziennym życiu postaw asertywnych i odpowiedzialnych. Takie spotkania stanowią ponadto okazję do zainteresowania młodzieży możliwościami rozwoju, jakie niesie za sobą służba w naszej formacji.

Reklamy

Dziękujemy dyrekcji szkoły za to, że mogliśmy podzielić się swoim doświadczeniem i misją służby.

­

(info i fot. ZK w Hrubieszowie / zdjęcia: chor. Jarosław Graf, opr. mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)


A GDY…

A gdy…