5 marca 2024

Gdzie mieszka i pracuje radny Maksymowicz?

Komisarz Wyborczy wystosowała pismo do przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej podejrzenia utraty prawa wybieralności. Radni odmówili wygaszenia mandatu kolegi.

Reklamy

 

Komisarz wyborczy wyjaśniała sprawę radnego Radosława Maksymowicza i stwierdziła, że istnieją przesłanki stwierdzające utratę prawa wybieralności, a zatem zasadności wygaszenia jego mandatu. Innego zdania byli radni powiatowi.

 

Więcej:

Reklamy

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/86312/hrubieszow-gdzie-mieszka-i-pracuje-radny-maksy.html

 

źródło: tygodnikzamojski.pl