Gmina Fair Play 2008

Warszawa

Reklamy

Miasto Hrubieszów zostało ponownie uhonorowane tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play 2008” w kategorii „małe miasto”. W dniu 3 października Burmistrz Miasta – Zbigniew Dolecki uroczyście odebrał certyfikat „Gmina Fair Play 2008”.

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

Reklamy

***

Cele konkursu i certyfikacji:

* wyróżnienie i promocja gmin „przyjaznych dla inwestorów”,
* zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminami,
* promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,
* promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
* zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
* wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
* promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
* pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
* zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

***

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w programie, m.in.:

* szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów;
* możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, dana gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich – informacje są poufne znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom)
* pozyskanie nowych inwestorów i realizacja nowych inwestycji.

info:
UM Hrubieszów