„Gra obywatelska” dla młodzieży w Hrubieszowie

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza młodzież na „Grę obywatelską”, która została objęta patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

Reklamy

Projekt realizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
 
„Nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie myślisz o innych” to główne przesłanie naszego projektu.
 
Chcemy promować zasadę wzajemności oraz aktywność obywatelską wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. W szczególności zależy nam na pokazaniu uczestnikom projektu różnych formy wsparcia w rozwoju talentów i umiejętności, jakie mogą uzyskać. Służyć temu będą bezpłatne warsztaty prowadzone przez studentów. Najważniejszym elementem warsztatów jest gra planszowa pt. „Pioniers! Gra obywatelska”.
 
Warsztaty odbędą się 18 września 2013 r w Hrubieszowskim Domu Kultury w siedzibie GotArt – Młodzieżowe Centrum Animacji o godzinie 16.00
 
Zapraszamy młodzież w wieku 13 – 16 lat do uczestnictwa w grze. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów.