19 kwietnia 2024

Grody Czerwieńskie – konferencja

Najnowsze odkrycia w Czermnie, Gródek w świetle dawnych badań archeologicznych oraz nowoczesne metody badawcze wykorzystywana dla potrzeb archeologii – te oraz inne tematy dotyczące zagadnienia Grodów Czerwieńskich omawiane będą w najbliższy piątek 20 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Projekt „Złote jabłko polskiej archeologii” to jeden z największych współczesnych projektów polskiej archeologii. Jednym z ważniejszych zadań jakie przed nami stoją jest prezentacja jego wyników szerszej publiczności. O ile bowiem region Hrubieszowa znany jest w Polsce każdemu miłośnikowi archeologii (ze względu na wyjątkowe odkrycia dokonane w Masłomęczu) o tyle świadomość historycznej wartości grodu w Gródku nie jest jeszcze aż tak powszechna.

Jednym z działań przewidzianych na 2013 rok jest zorganizowanie seminarium naukowego poświęconego archeologii tzw. Grodów Czerwieńskich. Konferencja ta, organizowana przez hrubieszowskie Muzeum odbędzie się w Hrubieszowie, w dniach 19-20 IX 2013 r. W spotkaniu weźmie udział około 30 badaczy z najważniejszych ośrodków archeologicznych Polski (Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa) ale także z Niemiec (Lipsk), Rosji (St. Petersburg) i Ukrainy (Lwów).

Współorganizatorami są:

– Powiat Hrubieszowski

– Gmina Hrubieszów

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE TEMATEM GRODÓW CZERWIEŃSKICH DO UDZIAŁU W KONFERENCJI -Wstęp wolny

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

20 IX 2013 – Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

 

OTWARCIE SEMINARIUM 9.30 – 10.00


CZĘŚĆ I (Historia badań) 10.00-11.50

Marcin Wołoszyn 10.00 – 10.25
Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych – główne założenia projektu NPRH

Katarzyna Błachowska 10.25 – 11.00
Grody Czerwieńskie w historiografii polskiej do roku 1939 – zarys problematyki

Marcin Wołoszyn 11.00-11.25
Problematyka Grodów Czerwieńskich w nauce polskiej lat 40-tych i 50-tych XX w.

Aleksandr Musin 11.25-11.50
Artemij Arcichovskij, starożytności Nowogrodu i archeologia Grodów Czerwieńskich (wykład po rosyjsku)

 

PRZERWA 11.50 – 12.20

 

CZĘŚĆ II (Historia, paleogeografia) 12.20 – 14.30

Adrian Jusupović 12.20-12.45
Grody czerwieńskie w średniowieczu. Możliwości badawcze

Andrzej Janeczek 12.45-13.20
Topografia Czermna i Gródka w świetle przekazu dawnych map (do XIX w.)

Tomasz Dzieńkowski 13.20 -13.35
Wczesnośredniowieczne osadnictwo wzdłuż rzeki Huczwy – pomiędzy Czermnem a Gródkiem (Komunikat)

Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski 13.35-14.10
Wstępne wyniki badań środowiskowych w rejonie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Gródek i Czermno

Łukasz Pośpieszny 14.10 – 14.30
Wstępne wyniki prospekcji geofizycznej w Czermnie

 

PRZERWA OBIADOWA 14.30-16.15


CZĘŚĆ III (archeologia, antropologia) 16.15 – 18.20

Jerzy Kuśnierz 16.15 – 16.40
Średniowieczne cmentarzysko w Gródku nad Bugiem (badania w latach 1952 -1955)

Sławomir Kozieł, Stanisław Gronkiewicz 16.40-17.05
Antropologiczne badania cmentarzyska w Grodku na Bugiem. Stan badan, perspektywy

Marcin Piotrowski 17.05-17.30
Ceramika z Czermna. Problemy i perspektywy badań

Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska 17.30 – 17.55
Czermno 2013 – wyniki tegorocznych badań archeologicznych

Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Kuźniarska 17.55 – 18.20
Czermno 2013 – wyniki tegorocznych badań antropologicznych