22 maja 2024

„Harcerskie Chabry” pamiętaja i działają

Harcerze meldują… i zapraszają do współnych działań.

Pod koniec października dziewczęta z zastępu „Chabry” wybrały się ze „światełkiem pamięci” na hrubieszowski cmentarz. Dziewczęta opiekują się jednym z zabytkowych nagrobków (z 1740 r.), który został odnowiony dzięki aktywnym działaniom Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie. „Chabry” pamiętały również o odwiedzeniu cmentarza wojskowego.

Natomiast 1 listopada można nas było spotkać na kweście na odnowę i konserwację zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza w Hrubieszowie.

W tym roku wszyscy udzielający się wolontariusze zebrali 7.280 złotych.

„Chabry” – zuchy i harcerze Próbnej Wielopoziomowej Drużyny  Harcerskiej ZHP działającej przy Zespole Szkół Nr. 3 w Hrubieszowie – zapraszają do wspólnego działania – kontakt hrubieszow@zhp.pl lub w bibliotece szkolnej ZSM nr 3 u druhny Małgorzaty.