Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2010

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Dnia 20 sierpnia 2010 roku przy świetlicy w Teptiukowie odbyło się uroczyste zakończenie wakacji, na którym została podsumowana w Gminie Hrubieszów, piąta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

u>Sprawozdanie z zakończenia wakacji „Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2010” w gminie Hrubieszów – Teptiuków

Dnia 20 sierpnia 2010 roku przy świetlicy w Teptiukowie odbyło się uroczyste zakończenie wakacji, na którym została podsumowana piąta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, skierowanej do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Spotkanie przygotowała Pani Dorota Małecka, pracownik świetlicy w Teptiukowie przy aktywnym udziale członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie oraz ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Teptiuków.

Uroczystość rozpoczęło powitanie zaproszonych gości przez przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Sekretarz Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Hrubieszów Jerzym Fedorczukiem i pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Panią Jadwigą Jaworowską oraz Panią Sylwią Hauzer pełnomocnikiem Wójta Gminy Hrubieszów do celów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dziękowali za organizację wypoczynku letniego na terenie gminy Hrubieszów.

Pani Sylwia Hauzer przedstawiła sprawozdanie z realizacji akcji informując m.in. że, do realizacji wypoczynku na terenie poszczególnych miejscowości w 2010 roku aktywnie włączyli się Sołtysi, Rady Sołeckie, Radni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoły organizując pogadanki na temat uzależnień, bezpieczeństwa, wycieczki, zawody sportowe i inne atrakcje przy współudziale Policji, Straży Pożarnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej, ZUS-u, KRUS-u i Straży Granicznej. Wypoczynek zorganizowano w 19 miejscowościach dla 760 dzieci. W tegoroczną akcję zaangażowanych było 60 opiekunów i 24 koordynatorów oraz 38 wolontariuszy. Łączny koszt wypoczynku wyniósł 20464,30 zł.

O słuszności uczestnictwa w akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” informowała Pani Jadwiga Jaworowska starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie zwracając uwagę na niebezpieczeństwa jakie czyhają ze strony nadużywania alkoholu i narkotyków. Pani Jaworowska podkreślała szczególnie ważność prowadzenia akcji profilaktycznej. Po powitaniu nastąpiło wręczenie nagród i podziękowań.

Nagrody przyznane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu otrzymali:

1. Daniel Greniuk,: SP w Mienianach, nagroda- bidon firmy Kellys wraz z koszyczkiem w konkursie „Dwa kółka”

2. Aleksandra Mękal,: SP w Czerniczynie, nagroda – kask rowerowy firmy Kellys w konkursie „Dwa kółka”

3. Jakub Sawicki,: Świetlica Wiejska w Kozodawach, nagroda- gra komputerowa SAMOROST w konkursie „Życzę sobie”

4. Natalia Wilczek,: SP w Czerniczynie, nagroda gra komputerowa SAMOROST w konkursie „Życzę sobie”

5. Hubert Solarski,: SP w Czerniczynie, nagroda gra komputerowa SAMOROST w konkursie „Życzę sobie”

6.Paulina Budzicka: SP w Stefankowicach, nagroda gra komputerowa SAMOROST w konkursie „Życzę sobie”

Ponadto wręczono nagrody za udział w konkursie Wójta Gminy Hrubieszów w poszczególnych kategoriach:

W kategorii konkurs na kalendarz na 2011 rok o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani
I miejsce – Świetlica w Kozodawach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
II miejsce – Świetlica w Teptiukowie- nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
III miejsce – Paulina Budzicka ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla:
1. Aleksandry Chłopeniuk ze świetlicy w Moroczynie – nagroda rzeczowa o wartości 100zł
2. Świetlicy w Jankach – nagroda rzeczowa o wartości 100zł
3. Szkoły Podstawowej w Kosmowie – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł
4. Daniela Chmielewskiego ze świetlicy w Kułakowicach Pierwszych – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

W kategorii Konkurs na statuetkę akcji „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”
I miejsce – Szkoła Podstawowa Husynne – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
II miejsce – Aleksandra Berlicka ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach- nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
III miejsce – Paulina Budzicka ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach – nagroda rzeczowa o wartości 200zł

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla:
1. Marleny Flis, Klaudii Flis, Natali Kozerak ze Szkoły Podstawowej w Mienianach – nagroda rzeczowa o wartości 100zł
2. Świetlicy w Kozodawach – nagroda rzeczowa o wartości 100zł
3. Julii Gągoł i Justyny Gągoł ze Szkoły Podstawowej w Kułakowicach Trzecich – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

W kategorii konkurs na najciekawszy wywiad o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani z przedstawicielami instytucji:
I miejsce – Marcelina Zinkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Kułakowicach Trzecich nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla:
1. Elżbiety Antosiewicz ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach- nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

2. Katarzyny i Marka Antosiewicz ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

3. Paulina Budzickiej ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

Dyplomy i podziękowania otrzymali również wszyscy koordynatorzy, opiekunowie i wolontariusze którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia. Wyróżnienia otrzymały także dzieci, które aktywnie uczestniczyły w realizacji akcji.

W świetlicy panie z Koła Gospodyń Wiejskich z wielką starannością przygotowały poczęstunek dla uczestników. Po poczęstunku odbył się koncert piosenki harcerskiej oraz gry i zabawy, które bardzo podobały się dzieciom.

O udanej zabawie świadczą wesołe twarze uczestników uwiecznione na zdjęciach

***

Sprawozdanie sporządziła:
Sylwia Hauzer
GOPS w Hrubieszowie