23 maja 2024

HDK: Zapraszamy do udziału w Festiwalu Piosenki Kiczowej

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Festiwalu Piosenki Kiczowej, który odbędzie się w Hrubieszowskim Domu Kultury 31 października.

 

REGULAMIN „FESTIWALU PIOSENKI KICZOWEJ”

 

1. Konkurs polega na wcieleniu się w wykonawców znanych piosenek. Uczestnicy muszą naśladować wygląd, gestykulację i ruchy ust prawdziwych artystów tak, by widzowie słuchający mieli złudzenie, że oglądają występ oryginalny.


2. Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury.


3. Termin i miejsce konkursu: 31.10.2014r. HDK


4. Cele:

– rozbudzanie zainteresowań muzycznych

– upowszechnianie kultury muzycznej

– integracja dzieci

– usatysfakcjonowanie młodych wykonawców


5. Warunki uczestnictwa:

– w konkursie może wziąć udział każdy zarówno w grupie jako zespół oraz jako solista,

– uczestnicy przygotowują po jednym utworze/piosence,

– uczestnicy naśladują śpiew na bazie pełnego playbacku,

– uczestnicy wcielają się w postać wybranego artysty lub zespołu, naśladują jego gesty, mimikę twarzy oraz wygląd,

– uczestnicy są zobowiązani wybrać utwór i zapisać go na karcie zgłoszenia, utwory przygotowuje organizator,

– uczestnicy we własnym zakresie przygotowują stroje i rekwizyty,

– maksymalny czas występu to 4 minut.


6. Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę: pomysłowość, charakteryzację, przygotowane atrybuty i ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, synchronizację, imitację śpiewu i ruchu wybranego wykonawcy i utworu, ogólne wrażenie prezentacji, juror może przyznać uczestnikowi maksymalnie 10 punktów.


7. Termin składania zgłoszeń:

w Hrubieszowskim Domu Kultury do 28.10.2014r. do godz. 12.00. Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście.


8. Dane kontaktowe:

Hrubieszowski Dom Kultury

Tel. 084 696 26 15 – Krzysztof Zawisza, Bartłomiej Misztal.

 

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE „FESTIWAL PIOSENKI KICZOWEJ”

(proszę wypełniać drukowanymi literami)

(odpowiednie proszę zakreślić)

 

□ solista □ zespół

 

Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………….. …………………………………………..

 

Nazwa wykonawcy lub zespołu naśladowanego przez uczestnika

………………………………………….. …………………………………………..


Tytuł piosenki/utworu

………………………………………….. …………………………………………..


Autor tekstu piosenki

………………………………………….. …………………………………………..


Numer kontaktowy uczestnika

………………………………………….. …………………………………………..