15 czerwca 2024

Historia mojej małej Ojczyzny – wspomnienia o żołnierzach AK

KONKURS

Reklamy

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, realizując cele statutowe, ogłosił drugą edycję konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (Regulamin konkursu historycznego) zostały przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. W ramach współpracy ŚZŻAK Okręg Zamość i Lubelskiego Kuratora Oświaty powyższe informacje zostały przekazane do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz tych spośród szkół, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, a funkcjonują na terenie działania Okręgu.

Reklamy

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. bp dr Wacław Depo oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisław Olesiak. Swój udział w uroczystym podsumowaniu konkursu zapowiedział minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

Reklamy

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego organizator przypomina o konieczności dokonania zgłoszenia uczestników konkursu. Prace konkursowe należy złożyć osobiście do dnia 27 września 2011r. do siedziby Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem „Konkurs historyczny”.

W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie sympatycy ŚZŻAK. Do dnia 11 października 2011 r. Komisja ma poinformować dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu dla mediów oraz umieszczone na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 14 października 2011 roku., w którym swój udział zapowiedzieli również parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele mediów.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody a dla wszystkich uczestników i opiekunów – dyplomy. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych.

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, z Prezesem naszego związku Sławomirem Zawiślakiem- tel. 501 589 888)

(-) Sekretariat
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość

REGULAMIN i załączniki – plik do pobrania »