Hrubieszów: Andrzej Serafin vs. Paweł Wojciechowski – proces sądowy w trybie wyborczym

Paweł Wojciechowski, pełniący funkcję sekretarza w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił podsumować dotychczasowe działania radnego Andrzeja Serafina w Radzie Miejskiej. W odpowiedzi radny Polskiego Stronnictwa Ludowego skierował – w trybie wyborczym, sprawę do sądu.

Reklamy

 

9 października 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Zamościu odbyła się, w trybie wyborczym, sprawa wytoczona Pawłowi Wojciechowskiemu przez Andrzeja Serafina.

Sekretarz miasta, za pośrednictwem portalu Facebook, zarzucił Andrzejowi Serafinowi m.in. blokowanie rozwoju Hrubieszowa oraz walkę z obecnym burmistrzem miasta. Nieprzychylnie podsumował również jego dotychczasowe działania w Radzie Miejskiej.

We wniosku skierowanym do sądu, Andrzej Serafin zażądał od Pawła Wojciechowskiego m.in. publicznych przeprosin, zaprzestania publikowania dalszych komentarzy na jego temat oraz wpłaty 2 000 zł. na rzecz Fundacji Na Rzecz Rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Po rozpatrzeniu sprawy, sąd oddalił jednak wniosek radnego argumentując, że publikacje Pawła Wojciechowskiego nie stanowią działań na rzecz konkurencji, są jednie prywatną opinią uczestnika postępowania, a treść umieszczonych wpisów, których dotyczy wiosek wyborczy, nie poddaje się oczekiwanej przez wnioskodawcę ochronie w trybie przepisów Kodeksu Wyborczego.

Oddalenie wniosku wyborczego nie zamyka wnioskodawcy drogi sądowej, o ile uznaje, że jego dobra osobiste zostały naruszone.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=550485192058113&id=100012899114604


***


Zdaniem Pawła Wojciechowskiego, mieszkańcy Hrubieszowa mają prawo poznać bliżej sylwetki kandydatów na radnych.

Na jego profilu pojawiły się również wpisy na temat radnych powiatowych: Radosława Maksymowicza, Wincentego Sali, Stanisława Sitarza i radnego Rady Miejskiej Ryszarda Wiecha. Ryszard Wiech i Radosław Maksymowicz należą do Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali radni, podobnie jak Andrzej Serafin, są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Andrzej Serafin wygrał poprzednie wybory do Rady Miejskiej z komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego i z listy PSL kandyduje też obecnie. W ciągu mijającej kadencji wielokrotnie stawał w opozycji do działań burmistrza Tomasza Zająca.

Paweł Wojciechowski zapowiedział, że przed 21 października przedstawi materiały potwierdzające jego opinię o radnym Andrzeju Serafinie.

 

Źródło: Paweł Wojciechowski – Facebook