Hrubieszów: Badanie liczby bezdomnych

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. zostanie przeprowadzone „Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych”.

Reklamy

 

Ostatnie badanie odbyło się w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r., a jego wyniki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, zakładka: POMOC SPOŁECZNA → BEZDOMNOŚĆ.

Badanie przeprowadzone będzie w tym samym czasie na terenie całego kraju w schroniskach, noclegowniach, zakładach karnych oraz innych instytucjach, w których mogą przebywać takie osoby.
Badanie obejmie także osoby bezdomne przebywające w danej nocy w tzw. „miejscach niemieszkalnych, m.in. na dworcach autobusowych, dworcach kolejowych, altanach działkowych, w kanałach ciepłowniczych, parkach itp.

Badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. na terenie miasta Hrubieszowa będzie przeprowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie