Hrubieszów: Biblioteczne archiwum miasta

Zachowanie wiedzy i pamięci o mieście to główny cel archiwum, powstającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Placówka zachęca do jego współtworzenia wszystkich, którzy mają zdjęcia, pamiętniki lub inne notatki i wspomnienia, mogące uzupełnić zbiory.

Reklamy

Hrubieszowska książnica zbiera fotografie dawnego miasta od ponad 3 lat. Nagrywa też wspomnienia obecnych i byłych jego mieszkańców, ale teraz intensyfikuje te działania, by razem z Ośrodkiem „Karta” pozyskać jak najwięcej materiałów, dokumentujących historię Hrubieszowa. Wspomnienia przekazywane ustnie są nagrywane, natomiast fotografie skanowane i opisywane, a następnie zwracane właścicielom. Efektem tej pracy ma być wielowątkowa opowieść o Hrubieszowie i wystawa fotografii, a w dalszej perspektywie także publikacja w serii „Karty” pod tytułem „Małe Ojczyzny”. 

Zgromadzone do tej pory zbiory są dostępne na stronie: www.hrubieszow.archiwa.org oraz w bibliotece w albumie przygotowanym dla tych, którzy nie korzystają z internetu.

Osoby, które chciałyby je uzupełnić mogą się w tej sprawie kontaktować z MBP osobiście w jej siedzibie lub telefonicznie pod numerem: 84 696 30 47. 


Info: ias24, MBP Hrubieszów