13 lipca 2024

Hrubieszów: Były pracownik starostwa oskarżony w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów

24 grudnia 2019 roku wpłynął do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia przeciwko byłemu pracownika Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, któremu prokuratura zarzuca popełnienie trzech przestępstw w związku z nielegalnym składowaniem odpadów w Strzyżowie.

Reklamy

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzorowała śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, poprzez zaniechanie przeprowadzenia szczegółowej kontroli procesu rekultywacji i składowania odpadów na działkach usytuowanych w Strzyżowie oraz zaniechania podjęcia działań urzędowych mających na celu cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie oraz składowanie odpadów, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego.

W śledztwie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec jednej osoby – byłego już pracownika Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, któremu zarzucono popełnienie trzech przestępstw.

Reklamy

Przestępstwa te polegają na niedopełnieniu obowiązków w okresie od 18 października 2016 roku do 2 sierpnia 2017 roku w Hrubieszowie i Strzyżowie, na terenie powiatu hrubieszowskiego i nieprzeprowadzeniu szczegółowej kontroli procesu składowania odpadów na działkach usytuowanych w Strzyżowie oraz niepodjęciu działań mających na celu wezwanie do zaniechania naruszeń wydanych uprzednio na mocy decyzji zezwoleń na przetwarzanie odpadów i usunięcia nieprawidłowości, a także wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji na prowadzenie przetwarzania odpadów, czym działano na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do dalszego składowania na wymienionych działkach o powierzchni 4,8370 ha i 1,27 ha niesegregowanych odpadów komunalnych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Kolejne dwa zarzucane przestępstwa dotyczą składania fałszywych zeznań w toku dwóch nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową śledztw, a mianowicie w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Strzyżowie oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy

Podejrzany, podczas wykonywania z jego udziałem czynności procesowych, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

W dniu 24 grudnia 2019 roku w przedmiotowej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Hrubieszowie, akt oskarżenia. 

Zarzucane podejrzanemu czyny zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

źródło: Prokuratura Rejonowa w Zamościu

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Zarzuty dla kolejnych osób w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie

POWIAT – Śmieci w Strzyżowie – sześć osób z zarzutami

Hrubieszów: Powołano komisję do spraw nielegalnych wysypisk śmieci i wyrobisk