Hrubieszów: Dalsze ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Miasta w Hrubieszowie informuje o kontynuowaniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów do 27 grudnia 2020 roku.

Reklamy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) informujemy o kontynuowaniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów do 27 grudnia br.

Jak dotychczas Interesanci przyjmowani będą w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów:

1) na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”);

2) na parterze budynku głównego przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (wejście od ul. 3 Maja);

3) w korytarzu w budynku przy ul. 3 Maja 15 (przy wejściu głównych od ul. 3 Maja).

­

Zamknięcie kasy Urzędu Miasta

Kasa Urzędu Miasta pozostaje zamknięta do odwołania. Wszelkich płatności należy dokonywać bezgotówkowo na wskazane w decyzjach podatkowych indywidualne numery rachunków bankowych (w przypadku podatków) bądź numery rachunków dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

­

Telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty. Spotkania będą odbywać się w specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach:

1) w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 w wydzielonej części korytarza przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu (wejście od ul. 3 Maja);

2) w budynku przy ul. 3 Maja 15 (tzw. Punkt Informacji Turystycznej).

Konieczność telefonicznego umówienia wizyty nie dotyczy:

1) wizyt osób bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Miasto (kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektanci, przedstawiciel Wykonawcy itp.),

2) składania ofert oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

3) zgłoszenia zgonu,

4) zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

­

Składanie dokumentów

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów można:

1) przesyłać elektronicznie na adres e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl (jeżeli charakter sprawy pozwala na takie doręczenie pisma) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP podpisując profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym;

2) przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Hrubieszów;

3) składać przez wrzucenie w zamkniętej kopercie do odpowiednich pojemników umieszczonych w Punktach Obsługi Interesantów:

– na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”);
– na parterze budynku głównego przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (wejście od ul. 3 Maja);

Koperty wrzucane do pojemników należy opisać nazwą komórki organizacyjnej oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

­

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie oraz o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu telefonicznego na wskazane poniżej numery telefonów lub elektronicznego (podane adresy e-mail), a także wykorzystując platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka).

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Hrubieszów, właściwe dla danego wydziału są do pobrania na stronie internetowej https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze w zakładce Urząd Miasta – Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania.

­

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU MIASTA HRUBIESZÓW

GŁÓWNY KONTAKT DO URZĘDU
Sekretariat Urzędu Miasta
e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80
fax: 84 696 25 04 w. 30

BURMISTRZ MIASTA
e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80
fax: 84 696 25 04 w. 30

ZASTĘPCA BURMISTRZA
e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80

SEKRETARZ MIASTA
e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 26

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
e-mail: organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 27

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 53

WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 25

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 38

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
e-mail: komunalny@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 56

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 29

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 50

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 52

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
e-mail: rada@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 24

STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH
e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 23 80 wew. 24.


źródło: UM Hrubieszów