13 kwietnia 2024

Hrubieszów: Debatowali na temat bezpieczeństwa

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego. Tematem przewodnim debaty była „cyberprzestępczość” oraz zmiany w przepisach ruchu drogowego.

 

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie p.o. podinsp. Tomasz Martyniuk, Naczelnik WRD podinsp. Artur Ślusarczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Paweł Łuka a także, kierownicy posterunków i dzielnicowi.

Zaproszeni goście, między innymi: Wiceburmistrz Hrubieszowa Pani Marta Majewska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie Pan Tomasz Sułkowski, Przedstawiciel Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski Pan Marcin Kosakowski, Kierownik GOPS Hrubieszów Pani Danuta Gerynowicz, Kierownik MOPS Hrubieszów Pani Elżbieta Lebiedowicz, Pani Kierownik Oddziału Rejonowego PCK Zuzanna Korycka, , przedstawiciele oświaty, młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie wraz z Panią Profesor Barbarą Wierzchowską. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 50 osób.

Na początku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie p.o. podinsp. Tomasz Martyniuk, przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty. Omówił także wnioski i postulaty z poprzedniej debaty społecznej.

Następnie Asystent Zespołu Dochodzeniowo- Śledczego st. asp. Janusz Ślażyński przestawił prezentację na temat „cyberprzestępczości”, omawiając rodzaje tego przestępstwa oraz jak skutecznie się przed nim bronić.  

W dalszej części spotkania Naczelnik WRD podinsp. Artur Ślusarczyk, przedstawił aktualne zmiany w przepisach Prawo o ruchu drogowym.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

 

 

źródło: KPP Hrubieszów (EK)