2 marca 2024

Hrubieszów: Harmonogram wywozu śmieci na smartfonie – nowa aplikacja dla mieszkańców

Aplikacja mobilna Eco Harmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Hrubieszowa, podając swój adres zamieszkania.

Reklamy

 

Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.

 

W aplikacji znajdują się również inne informacje, takie jak:

Reklamy

– jak należy sortować śmieci w naszej miejscowości (wyszukiwarka rodzaju odpadu),

– gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

– kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,

– termin płatności za odpady,

– wiadomości dot. gospodarki odpadami,

– poziom recyklingu w naszej miejscowości,

– adresy punktów odbioru przeterminowanych leków,

– adresy punktów zbiórki zużytych baterii.

 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie zgłoszeń np. dzikich wysypisk, nieodebranych odpadów, niewłaściwej segregacji. Umożliwia podanie współrzędnych oraz dołączenie zdjęcia.

Aplikację można pobrać i zainstalować m.in. z Google Play, Windows Store, Apple Store.

 

Więcej na stronie www.ecoharmonogram.pl