13 kwietnia 2024

Hrubieszów: II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

30 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

– Marta Majewska –  Burmistrz Miasta Hrubieszowa,

– Anna Naja – Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie,

– Marian Cisło – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji ,

– Zbigniew Lebiedowicz – członek Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji,

– Jolanta Janiec – koordynator Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie,

oraz zaproszeni goście.

 

Wiceprzewodnicząca Wiktoria Laskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w okresie międzysesyjnym. Radni brali udział w licznych warsztatach prowadzonych przez koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej, Panią Jolantę Janiec:

„Budowanie zespołu i współpraca w grupie”,

„Praca na celach, ich rozumieniu i formułowaniu”,

„Komunikacja w zespole”,

„Kierunek – marzenia! Wyznaczanie i realizacja celów”.

 

W listopadzie Rada  wzięła udział konferencji „EUROPOLIS. Miastach dla młodych” W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto  dzięki zaproszeniu radnej Miasta Stołecznego Warszawy, Agnieszki Borowskiej,  mogła poznać miejsce i kuluary działalności Rady m. st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie na 20- tym piętrze mieszczą się sale obrad Rady, komisji i miejsca spotkań.

Radni uczestniczyli także w spotkaniach, przedmiotem których było m. in. omówienie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej, zasad funkcjonowania w grupie oraz projektu PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian Równać Szanse. Członkowie Rady udzielali się ponadto jako wolontariusze w miejskich Mikołajkach na lodowisku oraz w 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniach grudniu 2019 Prezydium Rady uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie do programu „PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian” który otrzymał dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019.

Nie zabrakło też miłych akcentów. Pani Katarzyna Partyka z hrubieszowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doceniając wysiłek i zaangażowanie radnych podczas 28 finału WOŚP, wręczyła im imienne podziękowania.

Na zakończenie obrad radni zostali poinformowani o tym, że na ręce Burmistrza Miasta Hrubieszowa wpłynęło pismo, w którym radna Oliwia Jaworska zrzekła się mandatu. W związku z tym zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. z późn. zm. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

info i fot. UM Hrubieszów