24 maja 2024

Hrubieszów: Internetowe dyżury psychologów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie, jako jeden z koordynatorów ministerialnego „Programu wsparcia psychologicznego”, zachęca do skorzystania z darmowej platformy.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w formie dyżurów psychologów odbywa się na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

•    pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości,
problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy;

•    rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.);

•    pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych;

•    radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;

•    pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu;

•    wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;

•    wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych;

•    pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej.

Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru  (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy.  W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części.

Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie u siebie lub u swoich dzieci, uczniów czy wychowanków.

Oprócz poradnictwa, na platformie oferowane są liczne szkolenia np.: rozpoznawanie wczesnych oznak problemów zdrowia psychicznego u uczniów/dzieci, obciążenia w pracy nauczyciela, jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną, praca z lękiem u dzieci, jak być wspierającym rodzicem, budowanie odporności psychicznej, fitness mózgu i wiele innych. Szkolenia cały czas są rozbudowywane o nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania środowiska edukacyjnego.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

­

(info, grafika: PPP Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie