Hrubieszów: Kino Plon 3D – powrót do tradycji

Na dachu Hrubieszowskiego Domu Kultury ukończono we wtorek 23 sierpnia montaż metalowego napisu „Kino Plon 3D”.

Reklamy

 

Napis wykonała Pracownia Kowalstwa Artystycznego i Metaloplastyki Jacek Romański.

Kino HDK zmieniło tym samym nazwę na Kino Plon, co ma być powrotem do tradycji i przypomnieniem historii kinia właśnie o tej nazwie, które znajdowało się kiedyś przy ul. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Nieistniejący budynek kina usytuowany był w miejscu obecnego budynku sądu. Przed II wojną światową funkcjonował jako Dom Społeczny, od 1935 roku Dom Społeczny im. Józefa Piłsudskiego.

W czasie okupacji służył Niemcom. Po wojnie kino nosiło nazwę „Roma”, a od około 1953 roku „Plon”. Po upadku kina, w lokalu istniały jeszcze dyskoteki Hades i Posejdon, później budynek stał pusty i popadał w ruinę, a w końcu, w roku 2001 go wyburzono.


Zdjęcie Kina Plon:

http://hrubieszow.archiwa.org/zasoby.php?id=27144

 

Z ciekawostek – w budynku Kina Plon w latach pięćdziesiątych XX wieku rozgrywane były również zawody bokserskie:

Wywiad z Marianem Borysem – hrubieszowskim pięściarzem, ale nie tylko… 


 

źródło: własne, hrubieszow.archiwa.org