Hrubieszów: Kolejne sprostowanie do podsumowania kadencji Zarządu Osiedla nr 2 Polna

Po przeczytaniu sprawozdania oraz sprostowania Pana Henryka Lebiedowicza z podsumowania kadencji Zarządu Osiedla Nr 2 Polna za rok 2018 stwierdzam, że również w punkcie 4. podsumowania należy się sprostowanie.

Reklamy

 

Cyt. „Pkt 4. Podjęto budowę największego placu zabaw z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi przy ulicy Polna 19 dla osiedla Polna i Kolejarz.”

Informuję, że jest to niezgodne z prawdą, albowiem to nie Zarząd tego osiedla był inicjatorem budowy tego placu zabaw. Pomysł lokalizacji tego placu rekreacyjnego zrodził się w gabinecie Burmistrza Miasta Tomasza Zająca z udziałem ówczesnego z-cy prezesa HSM w mojej osobie, który za zgodą Rady Nadzorczej HSM, w imieniu spółdzielni, podpisał stosowną umowę użyczenia dwu działek na budowę dwu placów rekreacyjnych na terenach Spółdzielni (wspomniany przy SKK Słoneczko oraz na Osiedlu Piłsudskiego II etap).

Oba place współfinansowane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Całkowity koszt budowy: przy Słoneczku to 128 tys. zł a na Osiedlu Piłsudskiego 123 tys. zł.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, ale w tym przypadku żaden z wymienionych członków Zarządu Osiedla Nr 2 nie przyczynił się cokolwiek do powstania tej infrastruktury. Ponad 200 podpisów na budowę placu zabaw przy Piłsudskiego zebrał wówczas radny Leszek Tarnawski.

W załączeniu kopia umowy użyczenia z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Sławomir Kędziera


Skan umowy >>

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Sprostowanie do podsumowania kadencji samorządu osiedla nr 2 Polna

WIADOMOŚCI – Podsumowanie kadencji Samorządu Osiedla nr 2 Polna w Hrubieszowie 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Budowa placu zabaw i siłowni przy Polnej FOTO