Hrubieszów: Kolejny maszt na osiedlu Podgórze? Zebranie mieszkańców

1 października 2020 r. odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla Podgórze, w trakcie którego przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie instalacji kolejnego masztu telekomunikacyjnego.

Reklamy

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00 w Restauracji Szałas na ul. Wyzwolenia 31 w Hrubieszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania mieszkańców.

2. Przyjęcie porządku zebrania mieszkańców.

3. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie instalacji masztu telekomunikacyjnego na dachu ZEC-u przy ul. Gródecka 40A w Hrubieszowie.

4. Propozycje wydatkowania budżetu osiedla na 2020 rok.

5. Omówienie bieżących spraw dotyczących osiedla.

6. Dyskusja, wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania dystansu między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Przewodnicząca Samorządu Osiedla

Małgorzata Cios


fot. Małgorzata Cios