18 lipca 2024

Hrubieszów: Kolonia szczurów przy ul. Prusa

Mieszkańcy bloku nr 3 przy ul. Prusa w Hrubieszowie od półtora roku bez skutku walczą ze szczurami, które osiedliły się w pobliżu ich bloku, w okolicy węzłów kanalizacyjnych. PGKiM nie stwierdzają występowania szczurów w sieci kanalizacyjnej, w związku z czym nie widzi również problemu…

Reklamy

 

Pismo mieszkańców bloku nr 3 przy ul. Bolesława Prusa w Hrubieszowie skierowana do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12 marca 2015 roku.

Pismo podobnej treści mieszkańcy złożyli w biurze PGKiM 8 sierpnia 2013 roku (półtora roku temu!). Skierowano je również do hrubieszowskiego SANEPID-u.

Reklamy

 


Hrubieszów 12-02-2015

 

Do:

Reklamy


Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
22-500 Hrubieszów
ul. Krucza 20

Zarząd i członkowie wspólnoty mieszkaniowej nr 3 w Hrubieszowie ul. B. Prusa ponownie zwracają się z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia rozprzestrzenianiem się plagi szczurów, które zagnieździły się w pasie zieleni od strony szosy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nr 3 przy ul. B. Prusa.

Gryzonie występują w pobliżu studzienek kanalizacyjnych, a dowodem na ich występowanie jest duża ilość wykopanych nor, jak również wiele skarg mieszkańców budynku, którzy naocznie potwierdzają ich obecność nawet w dzień, stwierdzono przypadki płoszenia gryzoni rzucając w nie kamykami i patykami.

O powyższej sytuacji informowaliśmy naszym pismem znak: WM-3/Z/6/2013 z dnia 08-08-2013.

Dla informacji podajemy, że w 2014 roku dokonaliśmy deratyzacji pomieszczeń piwnicznych w budynku. Deratyzację wykonała specjalistyczna firma.

W związku z tym, że stwierdzone gniazda gryzoni są zlokalizowane w bezpośredniej odległości od budynku, mamy uzasadnione obawy, że dalsza populacja tych gryzoni zagrozi dalszemu rozprzestrzenieniu się ich w budynku mieszkalnym.

W związku z powyższym prosimy o szybką i skuteczną interwencję mającą na celu wyeliminowanie tego zagrożenia.


Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Hrubieszów 

Pismo ówczesnego Burmistrza Miasta Tadeusza Garaja do PGKiM

 

Hrubieszów 16-08-2013


Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 

do:

Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie

Dotyczy: wykonania deratyzacji przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Prusa 3

W związku z otrzymanym w dniu 08-08-2013 r. pismem znak: WM-3/Z/6/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Prusa 3 w Hrubieszowie, dotyczącym podjęcia interwencji w sprawie skutecznego wykonania, proszę o podjęcie stosownych działań.

Jak wynika bowiem z cytowanego j.w pisma wykonana deratyzacja w budynku nie przyniosła oczekiwanych efektów, gdyż szczury gromadzą się również przy studzienkach kanalizacyjnych skąd wychodzą na zewnątrz zarówno w nocy, jak i w dzień, stwarzając zagrożenie dla dzieci.

Ponieważ PGKiM Spółka z o.o. jako podmiot świadczący usługę w zakresie zarządzania w/w Wspólnotą powinna zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami także usługi deratyzacyjne, proszę o podjęcie skutecznych działań w tym przedmiocie.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Tadeusz Garaj


 

Pismo PGKiM do mieszkańców


26-08-2013

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

do:

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Prusa 3
22-500 Hrubieszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie odpowiadając na pismo o znaku: WM-3/Z/6/2013 z dnia 08-08-2013 dotyczącego występowania szczurów w sąsiedztwie budynku mieszkalnego informuje, że przeprowadzono kontrolę stanu technicznego studni kanalizacyjnych w rejonie Waszego budynku i nie stwierdzono występowania nieszczelności, przez które mogłyby się wydostawać na powierzchnię szczury.

Bieżące kontrole sieci kanalizacyjnej dokonywane przez kanalarzy nie stwierdzają występowania szczurów w sieci kanalizacyjnej.

Posadowienie włazu kanalizacyjnego na studni przed budynkiem zostanie poprawione.

Reasumując powyższe trudno nam wskazać przyczynę obecności szczurów tylko w rejonie waszego budynku.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

w Hrubieszowie