8 grudnia 2023

Hrubieszów: Miasto szuka wykonawcy boisk przy Trójce

15 marca Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na budowę kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 boisk wielofunkcyjnych, boiska do badmintona, 2 boisk do ringo, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie – obecnie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres całego zadania inwestycyjnego obejmuje:

Reklamy

A. Budowę dużego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretan

B. Budowę małego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretan

C. Budowę boiska do badmintona o nawierzchni poliuretan

Boisko wielofunkcyjne (małe i duże) o nawierzchni poliuretan o wymiarach pola gier: koszykówka 23,0×15,0m, siatkówka 9,0×18,0m, piłka ręczna 20,×40,0m, boisko do tenisa ziemnego 10,97×23,77m. Boiska wyposażone w dwa kosze, dwa komplety do piłki siatkowej, dwie bramki do piłki ręcznej, komplet do badmintona i komplet do tenisa ziemnego.

D. Budowę bieżni prostej o długości 60m + rozbieg + hamownia o nawierzchni poliuretan.

E. Budowę skoczni w dal o nawierzchni poliuretan

F. Budowę siłowni zewnętrznej na trawie naturalnej.Urządzenia siłowni: prasa podwójna, wyciąg podwójny, wioślarz, biegacz podwójny, rower i jeździec, motyl podwójny, orbitek podwójny.

G. Budowa boisk do ringo na trawie naturalnej Boisko ringo dla gier zespołowych (dwójki i trójki) o wymiarze 9x18m. 

H. Budowę utwardzeń terenu

I. Budowę ogrodzenia dla boisk wielofunkcyjnych i do badmintona

J. Budowę odwodnień liniowych Odwodnienie boisk sportowych

K. Budowę kanalizacji deszczowej

L. Budowę doświetlenia terenu

Ł. Elementy małej architektury – takie, jak: ławki i kosze na śmieci

M. Zieleń – przewiduje się nowe nasadzenia zieleni w ilości 7 szt.

Teren inwestycji, który zostanie zniszczony w trakcie realizacji oraz pokryty innymi nawierzchniami sztucznymi (poliuretan, beton) zostanie obsiany trawą naturalną.

 

źródło: zamowieniepubliczne.pl

 


 

Zobacz też:

Nowe boiska przy Trójce

Hrubieszów: Nowe boiska przy Trójce – radni o inwestycjach i funduszu sołeckim