17 kwietnia 2024

Hrubieszów: Muzealnik w zakładzie karnym [ZDJĘCIA]

W dniu 10 listopada Zakład Karny w Hrubieszowie odwiedził Tomasz Hanejko – kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Muzealnik przeprowadził edukacyjne spotkanie z osadzonymi w hrubieszowskiej jednostce penitencjarnej i zaprezentował wystawę czasową pt. „Res non humana – Rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944”.

Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z treścią wystawy oraz wysłuchania prelekcji przybliżającej wydarzenia będące efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939 – 1944.

Zamojszczyzna została włączona przez Niemców do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał m.in. wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy.

Czytaj: Hrubieszów: Za nami XXVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim.

Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach akcji „Reinhardt”.

Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r. Założeniem wspólnego programu muzeum i Służby Więziennej jest kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez nauczanie o zbrodniach II wojny światowej.

– Takie spotkania są okazją do zastanowienia się nad przeszłością z jednoczesną refleksją nad własnymi poglądami i postawami. Jest to interesująca próba aktywizacji pamięci historycznej o zbrodniach totalitarnych w wymiarze moralnym i społecznym. Takie oddziaływania korzystnie wpływają na stan wiedzy osadzonych o wydarzeniach przecież nie tak odległej historii, korzystnie wpływając na świadomośc, zachęcając do generowania spostrzeżeń – podsumowuje wizytę muzealnika ppor. Damian Fedziuryna z hrubieszowskiego zakładu karnego.

Zobacz też:

Hrubieszowskie Zaduszki Strażackie. Odznaka Św. Floriana dla śp. dh. Wiesława Ślepko [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →Źródło: ZK w Hrubieszowie, www.belzec.eu, opracowanie i fot. ppor. Damian Fedziuryna