Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Reklamy

Nabór prowadzony jest na 40 stanowisk strażnika działu ochrony, a wśród miejsc pełnienia służby znajduje się również Zakład Karny w Hrubieszowie.

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie do 30 września 2022 r.

Reklamy

­

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  • Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,
  • Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,
  • Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,
  • Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,
  • Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,
  • Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,
  • Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26 – 600 Radom,
  • Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,
  • Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,
  • Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko.

Pełna oferta pracy znajduje się w poniższym linku: https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-straznik-dzialu-ochrony%202022.1

­­


ZDJĘCIA:

­

info, grafika: OSW Lublin / kpt. Edyta Radczuk, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: W zakładzie karnym zainstalowano panele fotowoltaiczne [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: W zakładzie karnym zainstalowano panele fotowoltaiczne [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →