23 września 2023

Hrubieszów: Nabór na strażników działu ochrony w zakładzie karnym. Sprawdź warunki i wynagrodzenie

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko strażnika działu ochrony. Nabór prowadzony jest również do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

Przewidywana liczba stanowisk w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego to 100.

Stanowisko / dział służby Przewidywana liczba stanowisk Rozkład czasu służby Jednostka SW / Miejsce pełnienia służby
Strażnik działu ochrony 100 Zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej lub jednozmianowy: przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego:

ZK Biała Podlaska

ZK Chełm

ZK Hrubieszów

AŚ Krasnystaw

AŚ Lublin

ZK Opole Lubelskie

AŚ Radom

ZK Włodawa

ZK Zamość

ZK Żytkowice

Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentów

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie do 19 września 2023 r. W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Reklamy
  1. Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,
  2. Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,
  3. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,
  4. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,
  5. Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,
  6. Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,
  7. Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26 – 600 Radom,
  8. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,
  9. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,
  10. Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko.

 

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania;

Informacje dotyczące postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 84 696 69 07 (ZK Hrubieszów) oraz 81 710 45 71; 81 710 45 87; 81 710-45-98; 510 716 186.

Reklamy

Pełna oferta pracy znajduje się w poniższym linku: https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-nabor-straznik-dzialu-ochrony

­

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

– stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

–  wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;.

– możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby – wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego po 25 latach służby, to 60% pobieranego średniego uposażenia z 10 kolejnych kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok służby.

– na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni, po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.

– nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

– raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

– dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

– zwrot kosztów dojazdu do służby;

– rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

– zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;

– pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

– comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

­

Kilka słów o Służbie Więziennej!

– Kandydat na funkcjonariusza w Służbie Więziennej musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy  spełnia warunki przyjęcia do służby w naszej formacji  oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Przygoda z naszą formacją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, a także badania lekarskie.

O etat w Służbie Więziennej może ubiegać się osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie. Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura – Służba Więzienna to liczne przywileje. U nas można się realizować, kształcić i pomagać innym. To praca dla ludzi z pasją, która mimo dużej odpowiedzialności i poświecenia daje dużo satysfakcji – informuje mł. chor. Anna Malinowska-Niszta z Zakładu Karnego w Hrubieszowie..

Jeżeli więc potencjalny kandydat:

–  Lubi wyzwania!

–  Szuka stabilizacji!

–  Chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej!

–  Stawia na rozwój osobisty!

–  Lubi pomagać innym!

i chce pracować w mundurze! Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi! – dodaje i zachęca mł. chor. Anna Malinowska-Niszta.

Zainteresowani służbą w Służbie Więziennej niezbędne informacje czy wzory dokumentów znajdą na stronie internetowej: https://sw.gov.pl/rekrutacja

Zobacz też:

Hrubieszów: Nabór do Służby Więziennej

Zerknij na Instagram →


info, grafika: ZK w Hrubieszowie