15 lipca 2024

Hrubieszów: Narada strażaków

19 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyła się odprawa szkoleniowa z komendantami gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Naczelnikami Jednostek OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Przybyłych na odprawę druhów strażaków przywitał p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie kpt. Tomasz Zwolak, który jednocześnie prowadził cała odprawę.

 
Podczas spotkania omówiono nw. tematy i zagadnienia:

Reklamy
  • Ogólnopolska Kampania Społeczna „Stop Pożarom Traw” zainaugurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – zasady prowadzenia działań podczas pożarów traw na nieużytkach rolnych oraz zagrożenia z tym związane.
  • Podsumowanie działalności operacyjnej jednostek OSP na terenie powiatu hrubieszowskiego,
  • Zagadnienia związane z dotacjami dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku z uwzględnieniem priorytetów w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Ponadto jednym z punków odprawy było wystąpienie Pani Agaty Nowak  Specjalisty SL ds hodowli lasu, która przedstawiła i omówiłaproblem afrykańskiego pomoru świń (ASF), procedury i problemy związane z pojawieniem sia nowych ognisk.

 

(źródło: KPPSP Hrubieszów, fot. kpt. P. Sendecki)

Reklamy