Hrubieszów: Obchody Święta Służby Więziennej – odznaczenia i awanse

14 lutego 2014 r. na teranie Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyły się obchody z okazji Święta Służby Więziennej połączone z uroczystym otwarciem nowo wybudowanego pawilonu penitencjarnego typu zamkniętego dla 258 osadzonych.

Reklamy

Tegoroczne święto jest tym bardziej szczególne, gdyż w roku bieżącym mija 95 lat od faktu podpisania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego – Dekretu o Tymczasowych Przepisach Więziennych –  dokumentu, który zapoczątkował istnienie obecnej Służby Więziennej.

Uroczystość swoją  obecnością zaszczycili: Pani poseł Magdalena Gąsior – Marek,  Zastępca Dyrektora Generalnego płk Jacek Kitliński, Wicewojewoda Lubelski – Marian Starownik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Krszysztof Grabczuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Tomasz Zając, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie – ppłk Włodzimierz Głuch, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele NSZZFiPW, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, instytucji i firm lokalnych, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych.

Reklamy

Obchody Święta Służby Więziennej stały się okazja do uroczystego wręczenia 71 funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznak za zasługi w pracy penitencjarnej.

 

Medal „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymała Pani Poseł Magdalena Gąsior – Marek oraz Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Józef Kuropatwa.

Po raz pierwszy w historii Zakładu Karnego w Hrubieszowie Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał odznaką „Semper Paratus”, która przyznawana jest za bezinteresowne ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Odznaczeniem uhonorowano Panią Justynę Piwkowską – pracownika cywilnego Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

 

Odznaczeni i awansowani funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie


Minister Sprawiedliwości nadał odznakę „ Za zasługi w pracy penitencjarnej”

  1. mjr Różynski Paweł – srebrna odznaka
  2. mjr Wróblewski Mariusz – srebrna odznaka
  3. por. Kot Iwona – brązowa odznaka
  4. chor. Lachowski Jarosław – brązowa odznaka
  5. mł. chor. Puczyk Mariusz – brązowa odznaka

 

Minister Sprawiedliwości nadał niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień Służby Więziennej:

  1. por. Kuryk Marek – KAPITANA
  2. ppor. Podpora Wojciech – PODUCZNIKA

  

Dyrektor Generalny nadał niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień Służby Więziennej:

  1. mł. chor. Wilczyński Paweł – CHORĄŻEGO

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie nadał niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień Służby Więziennej:

  1. sierż. sztab. Malec Aneta – STARSZEGO SIERŻANTA SZTABOWEGO
  2. st. kpr. Brzuchala Artur – PLUTONOWEGO

 

W trakcie uroczystości wręczono podpułkownikowi Włodzimierzowi Głuchowi – Dyrektorowi Okręgowemu SW w Lublinie oraz podpułkownikowi Januszowi Krotkiewiczowi – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Hrubieszowie MEDALE PAMIĄTKOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO za szczególne zasługi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego.

Uroczystości zakończyły się występem artystycznym Zespołu „Na Granicy” reprezentowanego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kryłowie oraz tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, w składzie którego występują funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Szczególnym akcentem uroczystości było przekazanie na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie szabli dla pocztu sztandarowego ufundowanych przez emerytów tutejszej jednostki penitencjarnej Pana Kazimierza Łukawskiego i Pana Lucjana Hojdę.tekst: ZK Hrubieszów

fot. LubieHrubie.pl


 

Zobacz też:

Otwarcie nowego pawilonu więziennego w hrubieszowskim Zakładzie Karnym