20 lipca 2024

Zapraszamy na trzecią edycję Grand Prix w Futsalu

Zapraszamy na trzecią edycję GRAND PRIX w Futsalu, która odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2014 o godzinie 10.00 w Hali Sportowej w Werbkowicach.

Reklamy

 

REGULAMIN

GRAND PRIX W FUTSALU

Reklamy

sezon 2013/2014

 

 

I.  Cel.

Reklamy

1. Popularyzacja  gier zespołowych w powiecie hrubieszowskim.

2. Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.

3. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w powiecie hrubieszowskim.

4. Promocja systemu imprez masowych oraz współzawodnictwa sportowego.

5. Promocja gminy Werbkowice.

 

II. Organizator.

Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego przy Zespole Szkół w Werbkowicach

współorganizatorzy: 

Starostwo Powiatowe Hrubieszów

Urząd Gminy Werbkowice

 

III. Termin i miejsce.

Turnieje w ramach Grand Prix w Futsalu, odbędą się miesiącach grudzień 2013 oraz styczeń, luty, marzec 2014. Szczegółowy terminarz turniejów zostanie opracowany po rejestracji wszystkich chętnych drużyn. Poszczególne turnieje zaliczane do punktacji generalnej Grand Prix, rozgrywane będą w wyznaczone soboty lub niedziele na Hali Sportowej w Werbkowicach lub innych obiektach sportowych powiatu hrubieszowskiego.

 

IV. Zasady uczestnictwa.

1. W turniejach w ramach Grand Prix, mogą brać udział wszystkie amatorskie drużyny z powiatu hrubieszowskiego i zamojskiego.

2. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników, w drużynie grają wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

3. Dopuszcza się uzupełnianie składu osobowego drużyny przed każdym turniejem.

4. Każdy zgłoszony zawodnik dołącza do listy zgłoszeniowej własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.

5. Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach.

 

V. Zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w Grand Prix należy składać do dnia 21-02-2014 r. na adres: Hala Sportowa, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, lub telefonicznie Ryszard Mazurkiewicz – kierownik hali sportowej, tel. 512 457 051, lub osobiście pod ww. adresem. Paweł Jarmoluk – 884-818-181.

 

VI. Zasady przeprowadzenia turniejów w ramach Grand Prix.

1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, planuje się rozegranie 4 turniejów, w ramach gier eliminacyjnych, które zaliczane będą do klasyfikacji generalnej Grand Prix. Drużyny z największą ilością zdobytych punktów, rozegrają turniej finałowy.

2. Drużyny powinny ale nie muszą posiadać jednolite stroje.

4. Z każdej edycji turnieju, prowadzona będzie tabela wyników, zamieszczana na stronie internetowej gminy Werbkowice.

5. Punktacja :

– mecz wygrany                – 3 pkt.

– remis                             – 1 pkt.

– mecz przegrany             – 0 pkt.

6. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, mecze rozgrywane będą w systemie każdy z każdym lub w grupach.

7. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje :

–         łączna ilość zdobytych punktów przez drużynę,

–         lepszy stosunek bramek strzelonych do straconych,

–         bezpośredni mecz.

 

VII. Klasyfikacja generalna.

1. W ramach Grand Prix planuje się rozegranie 4 turniejów, które zaliczane będą do punktacji generalnej w ramach turniejów eliminacyjnych.

2. Punktacja w poszczególnych turniejach:

            I m – 10 pkt.  II m – 8 pkt. III m – 6 pkt. IV m –  4 pkt.  od V m – 2 pkt.

3. Suma punktów zdobyta przez drużynę we wszystkich zaplanowanych turniejach, stanowić będzie miejsce drużyny po części eliminacyjnej. Cztery najlepsze drużyny po części eliminacyjnej, rozegrają finał.

 

VIII. Nagrody.

Za zajęcie miejsca I-III – Puchar Starosty Hrubieszowskiego.

Za zajęcie pozostałych miejsc – Puchar Wójta Gminy Werbkowice.

Wszystkie drużyny otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

IX. Sprawy różne.

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas meczy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcie rozgrywania meczy.

3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.

4. Kierownicy /kapitanowie/ zespołów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim zawodników swojej drużyny.

5. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom w trakcie trwania Grand Prix napoje chłodzące.

6. Organizator prowadzi pełną dokumentację z przebiegu Grand Prix.

7. Organizator planuje zorganizowanie 4 turniejów eliminacyjnych w ramach Grand Prix oraz jeden turniej finałowy, który wyłoni mistrza powiatu w futsalu.

Ustala się wpisowe za udział w turnieju, zaliczanego do  Grand Prix w Futsalu w wysokości 100 zł., od zgłoszonej drużyny. 

 


 

Pliki do pobrania:

Regulamin GP 2014 »

Formularz zgłoszeniowy »

Oświadczenie o stanie zdrowia »

 


 

Zobacz też:

I turniej Grand Prix Powiatu Hrubieszowskiego w Futsalu – fotoreportaż Foto

Kot&W wygrywa II edycję Grand Prix Powiatu Hrubieszowskiego w Futsalu Foto