20 maja 2024

Hrubieszów: Odprawa roczna w zakładzie karnym [ZDJĘCIA]

23 marca, w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2022.

W odprawie uczestniczyli ppłk Piotr Burak – zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, mjr Mariusz Sokół – dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, mjr Marcin Czerw – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie, kpt. Mariusz Mazur – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz kadra kierownicza hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

Roczna odprawa służbowa była okazją do podsumowania roku 2022 i wyznaczenia celów do realizacji oraz priorytetów działalności w roku 2023.

Podejmowane działania mają być ukierunkowane w szczególności na dalsze utrzymanie osiągniętego, optymalnego poziomu porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu karnego oraz kontynuowanie działań w zakresie promocji formacji, realizacji programu „Praca dla Więźniów”, prowadzeniu metodycznych i dostosowanych do potrzeb oddziaływań penitencjarnych oraz edukacji patriotycznej młodzieży.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom ochronnym, zrealizowanym i planowanym inwestycjom, prowadzonym oddziaływaniom resocjalizacyjnym oraz działalności prasowo – edukacyjnej. Zwrócono również uwagę na konieczność utrzymywania aktywności w zakresie podejmowanych w społeczeństwie lokalnym inicjatyw, budujących odpowiedni wizerunek formacji.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak podsumował działania podejmowane w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w 2022 roku, a następnie podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych.

W dalszej części odprawy wskazano cele wyznaczone do realizacji w 2023 roku oraz określono priorytety działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie – informuje mł. chor. Damian Fedziuryna z hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.źródło i fot. ZK w Hrubieszowie / tekst i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna


Zobacz też:

Hrubieszów: Średniowieczny topór wyłowiony z Bugu [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Średniowieczny topór wyłowiony z Bugu [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →