15 lipca 2024

Hrubieszów: Ogłoszenie HSM

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem lokali użytkowych i mieszkalnego.

Reklamy

Ogłoszenie

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem lokali użytkowych i mieszkalnego.

Reklamy

Lokale użytkowe:

1. W budynku przy ul. 3-go Maja 2, pow. użytk. 184.50 m2, z wraz z suteryną – cena wywoławcza za 1m2 15,50 zł – wadium w wysokości 2500 zł.

Reklamy

2. W budynku przy ul. Polna 19, pow. użytk. 71,73 m2 – cena wywoławcza za 1m2 14,00 zł – wadium w wysokości 600 zł.

3. W budynku przy ul. Narutowicza 31, pow. 33,01 m2 – cena wywoławcza za 1 m2 28,00 zł – wadium w wysokości 350 zł.

4. W budynku przy ul. Narutowicza 25, pow. 14 m2 – cena wywoławcza za 1 m2 7,50 zł – wadium w wysokości 200 zł.

Lokal mieszkalny:

W budynku przy ul. Polnej 32 A/9, pow. 23,67 m2 – cena wywoławcza za wynajem 17 zł za m2 plus woda, kanalizacja, wywóz śmieci i koszty eksploatacyjne i centralne ogrzewanie umowa z ZEC – wadium w wysokości 1000 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze HSM, przy ul. Polna 19, w dniu 23 lipca 2024 roku o godz. 12.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w określonej wysokości wskazanej przy danym lokalu do dnia 19.07.2024 r. na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto. Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa najmu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni


Zobacz też:

Gdzieś w Hrubieszowie… – 1.07.2024 [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres lubiehrubie@gmail.com


Artykuł sponsorowany – tekst mat. partnera, fot. lubiehrubie