21 kwietnia 2024

Hrubieszów: Podziękowanie za zapalenie zniczy w hołdzie  bohaterom!

W imieniu Zarządu Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej dziękuję Wszystkim za zapalenie zniczy w hołdzie  bohaterom  żołnierzom AK poległym  w latach 1939 -1945 i później, kombatantom – na cmentarzach , na „ samotnych mogiłach żołnierskich”.

Szczególne podziękowanie kieruję do młodzieży szkół podstawowych i średnich naszego miasta za porządkowanie grobów, za akcję zbiórki zniczy na groby w  naszym Powiecie, a także na groby poległych Polaków na Wołyniu i w Sokalu.

Dziękuję ks. prałatowi ppłk. Andrzejowi Puzonowi, za dostarczenie na Wołyń i zapalenie zniczy na  cmentarzach w Uściługu, Włodzimierzu Wołyńskim, Bielinie i Werbie, Stowarzyszeniu „Razem” oraz kole za porządkowanie grobów w Sokalu.

Dziękuję żołnierzom 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, którzy na czele z kpr. Michałem Ostrowskim i naszym kolegą Wacławem, w ramach akcji „Żołnierska Pamięć” porządkowali groby w Teratynie, Rozkoszówce, Wojsławicach, Hucie k. Turowca, w Turowcu, Uchaniach, Kol. Staszic, Drogojówce, Dołhobyczowie, Dąbrowie Gm. Mircze i gdzie zapalili znicze gromadzone przez hrubieszowską młodzież.

Dziękuję członkom Środowiska za sprzątanie mogił na cmentarzach, złożenie kwiatów i zniczy.

­

Prezes Zarządu Środowiska  27. WDP AK
Grażyna Mirska

(fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Zebrano 11 782,50 zł na ratowanie zabytków cmentarza

Hrubieszów: Zebrano 11 782,50 zł na ratowanie zabytków cmentarza