18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Pomysły dopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020

Dziesięć propozycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na rok 2020 będzie poddanych głosowaniu mieszkańców. Jeden pomysł został z przyczyn formalnych przez komisję odrzucony.

 

Hrubieszowski Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, po rozpatrzeniu zgłoszonych zadań, podjął decyzję, które zadania dopuścić do głosowania, a które z przyczyn formalnych odrzucić.

 

Zadania zakwalifikowane do głosowania przez mieszkańców Hrubieszowa:

 

– „Historia tkana na krośnie – Ratowanie zabytków i promocja rzemiosła tkackiego” – HDK

Doposażenie pracowni tkackiej w Hrubieszowskim Domu Kultury w historyczne m. in. w krosna, kołowrotki, kądziele, snowalnice, co pozwoli na przeprowadzenie żywych lekcji historii o regionie i rzemiośle dla uczniów we współpracy ze szkołami oraz warsztatów rękodzielniczych, a także dodruk książki autorstwa Magdaleny Sielickiej „Historia kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa” wydanej w 2017 r.

 

– Wydanie albumu „Krótka historia sportu hrubieszowskiego” – SP nr 2

Wydanie albumu ”Krótka historia sportu hrubieszowskiego” poświęconego zarówno historii sportu w Hrubieszowie jak również hrubieszowskim sportowcom.

 

– Biblioteka – więcej niż się spodziewasz – zakup książek z dużym drukiem, audiobooków i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi – MBP

Cykl spotkań ze znanymi ludźmi dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Zakup książek z dużą czcionką dla osób, których męczy tradycyjny druk, dyslektyków, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością wzroku; Zakup książki mówionej (tzw. audiobooków).

 

– Centrum Multimedialne dla społeczności miasta – SP nr 1

Stworzenie ogólnodostępnego centrum multimedialnego – zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem; przeprowadzenie cyklicznych szkoleń i kursów m. in. w zakresie podstaw obsługi komputera, aplikacji Office, poruszania się w internecie.

 

– Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie – Ulica Rynek

Stworzenie dwuczęściowej zielonej mobilnej wyspy – altany o powierzchni ok. 16 m2 , składającej się z podłogi, ławek, i pergoli, zbudowanych z drewna, w pełni przenośnych, na których umieszczone zostaną rośliny w donicach. Obie części można ustawiać razem lub niezależnie od siebie

 

– Sprawny Senior – HDK

Zorganizowanie półrocznych zajęć sportowych dla seniorów z Gminy Miejskiej Hrubieszów (jednorazowa grupa – 30 osób) – 10 wyjazdów na basen, 6 zajęć tanecznych oraz 5 spotkań z instruktorem na siłowni zewnętrznej.

 

– Laboratorium językowe dla wszystkich – SP nr 2

Stworzenie profesjonalnego laboratorium językowego jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu języków obcych w szkole oraz udostępnianie go podczas kursów językowych organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 

– Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – SP nr 3

Celem realizacji zadania jest właściwe przygotowanie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Hrubieszów, a także dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola, do bezpiecznego korzystania z dróg, poprzez praktyczne nauczanie zasad ruchu drogowego niezbędnych do zdania egzaminu na kartę rowerową m.in. poprzez organizacje zajęć dydaktycznych, zajęć z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie i Straży Miejskiej, turniejów i konkursów.

 

– „Bezpieczniej w Śródmieściu poprzez instalację kamer wysokiej rozdzielczości” – Ulice w Śródmieściu

Zainstalowanie kamer w Śródmieściu w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm, kradzież i rozboje, a także na łamanie przepisów ruchu drogowego.

 

– Monitoring Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – HOSiR

Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie HOSiR w Hrubieszowie.

 

 

Zadanie nie dopuszczone do głosowania z przyczyn formalnych, to Akademia Młodych Orłów III.

 

 

Szczegóły propozycji do Budżetu Obywatelskiego:

Lista zadań dopuszczonych do głosowania

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania

 


(info: UM Hrubieszów)