23 maja 2024

Hrubieszów: Posiedzenie sztabu kryzysowego. Nie stwierdzono przypadku koronawirusa na terenie powiatu hrubieszowskiego

Dziś, w związku z pojawieniem się przypadku zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego, Starosta Hrubieszowski zwołał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 

Oprócz członków Zespołu w spotkaniu wzięli udział Wójtowie poszczególnych gmin z terenu powiatu, zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszów, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu miasta oraz pracownicy zajmujący się zarządzaniem kryzysowym.

Starosta Maryla Symczuk poruszyła najważniejsze kwestie związane z zagrożeniem wywołanym koronawirusem. Przekazano najnowsze wytyczne, informacje i zalecenia uzyskane na spotkaniach z Wojewodą Lubelskim.

Określone zostały najważniejsze cele do realizacji w najbliższych dniach. Wyznaczono miejsca, w których w razie potrzeby będzie prowadzona kwarantanna osób podejrzanych o możliwość zakażenia koronawirusem.

Zacieśniona została współpraca pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami, a także przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie prowadzą na przejściach granicznych w Zosinie oraz Dołhobyczowie kontrole temperatury osób wjeżdżających na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Pomiarów dokonuje się jeszcze przed dokonaniem odprawy granicznej.

W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury osoby nie będącej obywatelem Polski, osoba ta nie jest dopuszczona do odprawy i zawracana jest na terytorium Ukrainy.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

REGION – Policja ostrzega przed oszustami w związku z koronawirusem

WIADOMOŚCI – W związku z zagrożeniem koronawirusem, hrubieszowski Sanepid informuje