2 marca 2024

Hrubieszów: Poszukiwany kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie ogłosiło nabór na stanowisko kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków.

Reklamy

PGKiM poszukuje osoby ambitnej i kreatywnej, nastawionej na rozwój osobisty i zawodowy, pragnącej się rozwijać i dbać o rozwój pracowników mu podległych.

Od kandydata oczekiwane jest mądre zarządzanie i planowanie pracy dla podległego zakładu, a także planowanie inwestycji utrzymujących w sprawności urządzenia istniejące oraz rozwijających infrastrukturę wraz z rozwojem miasta.

Reklamy

Wymagania kierowane do kandydatów, to:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej);
 2. Doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane na stanowisku kierowniczym lub tożsamym na oczyszczalni ścieków);
 3. Znajomość uregulowań prawnych z zakresu:
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy prawo wodne,
 • przepisów prawa pracy, bhp i p.poż.
 • ochrony środowiska,
 • zamówień publicznych,
 • ustawy o odpadach,
 • prawa budowlanego.
 1. Umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań;
 2. Umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołem ludzi;
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office;
 4. Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 5. Prawo jazdy kategorii B;
 6. Odpowiedzialność;
 7. Odporność na stres;
 8. Dyspozycyjność;
 9. Wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewnej;
 2. Praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, przepisów prawa dotyczących realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń;
 3. Uprawniania budowlane sanitarne;
 4. Wiedza z zakresu procesów oczyszczania ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,
 5. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków,
 6. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 7. Znajomość specyfiki działania spółek wodociągowo-kanalizacyjnych,
 8. Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej.

Więcej w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków »

­

źródło: BiP, fot. PGKiM