21 czerwca 2024

Hrubieszów: Potrzebujesz porozmawiać? Masz Problem? Zadzwoń!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, nieodpłatnie mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Pomoc ta świadczona jest na terenie poradni, a także w środowisku jak najbliżej dziecka/ucznia, rodzica, nauczyciela – w przedszkolu, szkole i placówkach, instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.

Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów wraz z doradcą zawodowym, którzy posiadają wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Reklamy

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, predyspozycjom i zainteresowaniom dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, studentów.

Poradnia pomaga zrozumieć klientowi aktualną sytuację, towarzyszy w uzyskiwaniu pozytywnych zmian i poprawie funkcjonowania. Doradzamy jak radzić sobie z problemami edukacyjnymi, psychologicznymi, społecznymi.

Reklamy

Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:

– specjalistyczną diagnozę

– poradnictwo i konsultacje

– pomoc i wsparcie psychologiczne

– interwencje w sytuacjach kryzysowych

– „psychoedukację” – warsztaty i treningi

– wsparcie merytoryczne dla nauczycieli

– szkolenia, konferencje

– praktyki zawodowe,

– orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego

– opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemów

­

MISJA I WIZJA PORADNI

NASZĄ MISJA jest służenie klientom poradni pomocą w ich wszechstronnym realizowaniu się, zachowując godność jednostki i oferując najwyższy poziom wykonania specjalistycznej usługi.

Wszyscy pracownicy są skoncentrowani na trwałych i uniwersalnych zasadach i wartościach, podejmując najlepsze i skuteczne działania wobec klientów poradni.

PRAGNIEMY mieć wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży, aby poradnia cieszyła się uznaniem i sympatią naszych klientów.

Ponadto na terenie poradni działają:

1. Grupa wsparcia dla rodziców ze spektrum autyzmu.

2. Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych.

3. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych.

­

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

ul. Zamojska 16A

22-500 Hrubieszów

tel. 84 696 29 07

Infolinia dla osób w kryzysie psychicznym: tel.695 407 361.

­

(info, grafika: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Hrubieszów dla Szymona! Pomóżmy Szymonowi stanąć na nogi! – ZDJĘCIA, WIDEO

Hrubieszów dla Szymona! Pomóżmy Szymonowi stanąć na nogi! – ZDJĘCIA, WIDEO


LubieHrubie na Instagramie