30 maja 2024

Hrubieszów: Potrzeby osiedli Polna, Piłsudskiego i Kolejarz. Mieszkańcy zgłosili postulaty

Na zebraniu podsumowującym 2018 rok, mieszkańcy osiedli: Polna, Piłsudskiego i Kolejarz w Hrubieszowie, podjęli następujące uchwały:

 

1. Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2019 rok na przebudowę, remont chodnika w ulicy Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Kolejową.

2. Zlokalizować przejście aktywne dla pieszych na ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko marketu Stokrotka.

3. Zabezpieczyć środki w budżecie na 2019 rok na przebudowę, remont chodnika w ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną w stronę ulicy Piłsudskiego.

4. Zabezpieczyć środki na budowę zatoczek parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych, i dzieci w ulicy Listopadowej.

5. W budżecie na 2019 rok zabezpieczyć środki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1.

6. Zwiększyć budżet poszczególnych Zarządów Osiedli do wysokości 1.500 zł. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

7. Zwrócić uwagę, aby w ramach prowadzonej działalności na obsługiwanym terenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie okresowo dezynfekowało pojemniki na odpady.

8. Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2019 rok na remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Listopadowej oraz uregulować stan prawny.

9. Samorząd Mieszkańców osiedli Polna, Piłsudskiego, Kolejarz obliguje Burmistrza Miasta do zorganizowania spotkania właścicieli nieruchomości, po której przebiega chodnik przy ulicy Polnej w celu wypracowania warunków dalszego remontu oraz uregulowanie stanu prawnego.

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Polna