22 czerwca 2024

Hrubieszów: Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie.

Reklamy

 

We wrześniu 2011r. rozpoczęliśmy pierwszy rok naszej działalności. Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, liczące 4 – 8 dzieci. Taka nieliczna grupa pozwala na indywidualizację pracy i dobry kontakt z  dzieckiem. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za indywidualnym tempem rozwoju, respektując potrzeby każdego dziecka, wspierać w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. W atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa nasze dzieci bawią się, uczą, nabywają umiejętności – rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie i innych.

Siedzibą przedszkola jest wyodrębniona część budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

Reklamy

Dzieciom zapewniamy:

* świetną zabawę
* realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego /zgodnie z MEN/
* pomoc logopedyczną, psychologiczną, zajęcia z rehabilitantem ruchowym 
* terapię integracji sensorycznej
* rewalidację indywidualną
* zajęcia muzyczne z rytmiką

Reklamy

Rodzicom oferujemy:

* konsultacje 
* spotkania rodzinne
* warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze.

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-10 lat, z Hrubieszowa  i okolic.

Wizją naszego Przedszkola jest dążenie do optymalnego i wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych poprzez:

* stwarzanie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem,
* poznawanie siebie i najbliższego otoczenia,
* tworzenie więzi emocjonalnej z innymi,
* kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi i zaspokojenia swoich potrzeb.

Staramy się również pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Kadrę naszego Przedszkola tworzą specjaliści:

* Oligofrenopedgodzy
* Psycholog
* Logopeda
* Fizjoterapeuta
* Terapeuci Integracji Sensorycznej
* Terapeuci ręki

Aby zapewnić im optymalne możliwości rozwoju w naszej placówce wykorzystuje się różne metody:

* Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
* Program Komunikacji M. Ch. Knillów
* Metodę Dobrego Startu
* Zabawy Paluszkowe
* Stymulację polisensoryczną
* Metodę Dennisona
* Integracji Sensorycznej.

Ponadto (odpłatnie) dzieci mogą korzystać z wyjazdów na zajęcia:

* hipoterapii
* basenu.

Przedszkole nasze działa nieodpłatnie. Serdecznie zapraszamy.