Hrubieszów: Rok 2020 rokiem jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich

Na wczorajszej sesji, Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2020 rokiem obchodów Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów.

Reklamy

 

W projekcie uchwały czytamy:

W roku Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów, świadomi wartości wielowiekowego dziedzictwa naszych poprzedników i odpowiedzialności za jego zachowanie, pragniemy wyrazić szacunek i naszą głęboką wdzięczność:

1) założycielom i dawnym właścicielom miasta – których staraniem, troską i pracą Hrubieszów zyskał trwałe miejsce w historii i na mapie Rzeczypospolitej;

2) naszym poprzednikom – wójtom, rajcom, ławnikom, burmistrzom, członkom kolejnych samorządów miejskich – za pracę, którą przyczynili się do tworzenia dorobku i bytu miasta oraz jego mieszkańców;

3) wszystkim duchownym i nauczycielom, kształtującym na przestrzeni wieków świadomość, tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Hrubieszowa;

4) pokoleniom wszystkich dawnych obywateli Hrubieszowa, a także wszystkim obecnym mieszkańcom Miasta Hrubieszowa pracownikom, przedsiębiorcom, rolnikom, działaczom stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych, za ich codzienny trud, pracowitość, poświęcenie w pracy dla wspólnego dobra naszej społeczności.

Składamy hołd wszystkim mieszkańcom naszego miasta i Ziemi Hrubieszowskiej, którzy w ciągu stuleci nie szczędzili zdrowia i życia w walce przeciwko kolejnym najeźdźcom, zaborcom i okupantom, dzięki którym cieszymy się wolnością i niepodległością.

Zobowiązujemy się dbać o dorobek naszych poprzedników, pielęgnować go, pomnażać i strzec, nie szczędząc sił w pracy dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do powołania Komitetu Obchodów Jubileuszu oraz wskazania wydarzeń i przedsięwzięć do uroczystego uczczenia w ramach obchodów.

 

Dnia 29 września 1400 roku w dzień św. Michała, Król Władysław Jagiełło, wydaje we Lwowie akt, mocą którego wieś królewska Rubieszów w Ziemi Chełmskiej w województwie bełskim podniesiona została do godności miasta na prawie magdeburskim” (Jerzy Leopold Krzyżewski, Hrubieszów Starą Pocztówką Opisany, Polihymnia Lublin 2009, s. 21).

W 2020 roku przypada jubileusz 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów. Jubileusz będzie najważniejszym wydarzeniem, a uroczystości z nim związane zdominują życie kulturalno – artystyczne i sportowe miasta w 2020 roku.

Z tej okazji na przestrzeni całego roku obchodów planuje się wiele ciekawych wydarzeń, imprez i uroczystości oraz szereg konkursów, wernisaży, wystaw plenerowych i koncertów.

Przeżywając wspólnie ten niezwykły rok, chcemy inspirować się naszym dziedzictwem, umacniać poczucie dumy z Hrubieszowa, a także promować Miasto.

 

fot. lubiehrubie.pl