Hrubieszów: Rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach

W miniony poniedziałek w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego. Tematem przewodnim debaty było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Reklamy

 

W miniony poniedziałek w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się debata społeczna, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie. Głównym celem debaty była wymiana informacji pomiędzy policją a lokalną społecznością, a także zdiagnozowanie aktualnych oczekiwań społecznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie p. o. podinsp. Ryszard Wasiak, mł. asp. Paweł Gruszka z Wydziału Ruchu Drogowego, a także przedstawiciele samorządów, Zarządcy osiedli i inni zebrani.

Na początku spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie p.o. podinsp. Ryszard Wasiak, przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty.

Następnie mł. asp. Paweł Gruszka z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie, przedstawił prezentację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił zmiany w przepisach oraz zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Wnioskiem końcowym debaty była chęć podjęcia współpracy wielu instytucji w walce z „piratami drogowymi”, nierzeźwymi kierującymi, a także innymi zagrożeniami które mogą czyhać na każdego uczestnika ruchu.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

 

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów (EK)