17 kwietnia 2024

Hrubieszów: Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To kolejne spotkanie mające na w celu zdiagnozowania aktualnych oczekiwań społecznych oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

Debata społeczna została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie. Głównym celem debaty była wymiana informacji pomiędzy policją, a lokalną społecznością, a także zdiagnozowanie aktualnych oczekiwań społecznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz rozpowszechnianie informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia stworzonego dla społeczeństwa i pozwalającego przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy.

Na początku spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie mł. insp. Ryszard Wasiak, przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty. W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Paweł Knysz omówił narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz najczęściej zgłaszane za jej pośrednictwem problemy. W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp. Paweł Gruszka przedstawił problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do powiatu hrubieszowskiego.

Na koniec przyszedł czas na pytania i cenną dyskusję. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów / E. K.